Meertaligheid: een kans voor bibliotheken!

Meertaligheid: een kans voor bibliotheken!

Vrijdag 21 februari is de Internationale Dag van de Moedertaal. Deze dag staat in het teken van de taalkundige en culturele diversiteit en de meertaligheid. Meertaligheid en meertalig opvoeden staan erg in de belangstelling, ook bij bibliotheken. Een andere, positievere kijk op meertaligheid kan helpen bij het bestrijden van taalachterstanden. Daarom start Probiblio dit jaar het project Meertaligheid. Lees verder en bepaal of dit project interessant is voor jouw bibliotheek.

Stelling: De meerderheid van de wereldbevolking is eentalig. Waar of niet waar?

Dat is niet waar, circa 80% van de bevolking is meertalig. Meertaligheid is de regel, niet de uitzondering! In Nederland wonen meer dan 2,5 miljoen mensen die naast het Nederlands met een andere taal zijn opgegroeid (KNAW, 2018). Op veel scholen is Nederlands echter de enige instructietaal die gebruikt wordt in de klas. De moedertalen van leerlingen worden nauwelijks ingezet als bron voor leren. Recent onderzoek wijst uit dat meertaligheid positief kan bijdragen aan de taal-, cognitieve en persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen.

Reden genoeg voor Probiblio om met dit onderwerp, vanuit het team Educatie, aan de slag te gaan en onze plannen voor 2020 te presenteren.

Wat gaan we doen in 2020?

Meertaligheid is een breed onderwerp met veel invalshoeken. In 2020 beperken we ons daarom tot het jonge kind van 0-6 jaar. Deze keuze sluit ook goed aan bij het project Gezinsaanpak.

  • Samenstellen van korte en bondige informatie over meertaligheid voor intermediairs (zoals front-office medewerkers, pedagogisch medewerkers, leerkrachten) en ouders ter beschikking stellen en meedenken hoe je deze informatie het beste bij hen onder de aandacht kunt brengen.
  • Pilots met bibliotheken opzetten voor meertalige activiteiten en collecties gericht op jonge kinderen en hun ouders, inclusief communicatie, effectmeting, collectieadvies e.d. De uitkomsten worden gedeeld met het hele netwerk.
  • Praktijkvoorbeelden ophalen en beschrijven voor andere bibliotheken in ons netwerk.
  • Samenwerking met andere partners opzetten (provinciaal en landelijk) gericht op kennisdeling ten behoeve van ons netwerk.

Met de opgedane ervaringen breiden we de doelgroep in 2021 verder uit naar kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders.

Doe je mee?

Bibliotheken die belangstelling hebben voor de ondersteuning vanuit Probiblio bij Meertaligheid, kunnen zich hiervoor aanmelden, ook bij interesse in deelname aan een pilot. Stuur hiervoor een mailtje naar Barbara van Walraven: bvwalraven@probiblio.nl.

Meer informatie en inspiratie

Lees ook de blog van Barbara van Walraven over haar ervaring met meertaligheid: ‘Elke keer als ik hoor of zie: ‘hier op school spreken wij Nederlands’, voelt dat voor mij nog steeds als een afwijzing van alles wat anders is. Dus hoe moet dat zijn voor een kind dat thuis een andere taal spreekt?’

Neem voor vragen of ideeën contact op met Barbara van Walraven

Op 29 februari organiseert de OBA een middagprogramma over meertaligheid. Meer weten en aanmelden? Klik hier.

Meer nieuws