Meet het effect van je bibliotheek met behulp van KPI's

Meet het effect van je bibliotheek met behulp van KPI's

Voor bedrijven, organisaties en overheden wordt het steeds belangrijker om maatschappelijke relevantie zichtbaar te maken richting stakeholders. Daarmee groeit de aandacht voor effectmeting en het in kaart brengen van resultaten. Een inmiddels bekende methode is het formuleren van Kritieke Prestatie Indicatoren of Key Performance Indicators (KPI's). In co-creatie met bibliotheken Kennemerwaard, AanZet, Amstelland, Rotterdam, OBA en Aan den IJssel ontwikkelde Probiblio strategische KPI's voor bibliotheken.

De uitkomsten van de co-creatie met bovengenoemde bibliotheken binnen het project 'KPI's en maatschappelijk effect' zijn gebundeld in één handzaam document. Het doel was om inzicht te krijgen in de maatschappelijke effecten die je als bibliotheek wilt realiseren en hoe je dit vertaalt in je strategie; programmering en meetmethodes. Wat zijn de strategische doelstellingen van je bibliotheek? Welke programmering koppel je aan die doelstellingen? En hoe meet je of je de gewenste effecten behaald hebt? 

Het document laat de (logische) samenhang zien tussen de activiteiten, KPI’s, output en (directe en indirecte) effecten van deze bibliotheken en toont manieren om de output en directe effecten te meten. Bibliotheken kunnen het document gebruiken ter inspiratie: neem vergelijkbare KPI's over en vul ze aan met de activiteiten en doelstellingen van jouw bibliotheek. In 2020 vullen we het document verder aan!

Open het document 'Van KPI tot effect 2019' (.xlsx)

Meer informatie

Wil je meer weten over het werken met KPI’s en effectmeting? Bekijk onze dienstverlening binnen het project 'Maatschappelijke waarde en impact' of neem direct contact op met onderzoeker Jolijn Faber of adviseur Management & Organisatie Frederike Kuijpers.

Meer nieuws