Met deze 5 stappen ben je voorbereid op de nieuwe Inburgeringswet

Met deze 5 stappen ben je voorbereid op de nieuwe Inburgeringswet

De nieuwe wet Inburgeringswet gaat op 1 januari 2021 in. De wet biedt mooie kansen voor bibliotheken. Dit is dus hét moment om met de gemeente en lokale partners in gesprek te gaan en samen plannen te gaan maken. Een stappenplan komt dan goed van pas.

Met de invoering in 2021 van de nieuwe wet Inburgering hebben bibliotheken nieuwe kansen en mogelijkheden bij de dienstverlening op het terrein van inburgering en participatie. Dit geldt zowel voor de samenwerking met (nieuwe) partners en het bereiken van de doelgroep, als bij het ontwikkelen van het (nieuwe) aanbod.

Ga in gesprek

Hoe zorg dat jouw bibliotheek een nog vanzelfsprekender partner wordt op het terrein van inburgering en participatie? Als bibliotheek kun je nu al in gesprek gaan met jouw gemeente, zodat dat de samenwerking met de bibliotheek straks in de gemeentelijke plannen geborgd is. Met als belangrijkste doel inburgeraars en statushouders optimaal te kunnen ondersteunen bij hun inburgering en de participatie in de maatschappij.

Stappenplan

Hoe pak je zo’n gesprek goed aan? Probiblio ontwikkelt samen met bibliotheken kennis en good practices op dit gebied. Het stappenplan is interessant voor specialisten op het gebied van inburgering en participatie, en voor directie en beleidsmedewerkers van de bibliotheek die met de gemeente aan tafel zitten. En daarnaast voor ieder ander die meer voor inburgeraars in de bibliotheek wil betekenen.

Download het Stappenplan Inburgering (PDF)

Test je kennis

Wil je weten hoe het nu staat met jouw kennis over inburgering? Doe deze quiz die inburgering tot leven brengt. Met spannende vragen en antwoorden die inzicht in inburgering vereisen en verschaffen. Weet je bijvoorbeeld dat 14.716 mensen in 2017 asiel hebben aangevraagd en dat in 2016 72% van de asielverzoeken is toegewezen? Of dat het taalniveau in de nieuwe inburgerwet verhoogd wordt naar B1? En passant test je je kennis over bibliotheekprogramma’s voor nieuwkomers.

Winnaar Nationale Inburgeringsquiz op het Nationale Bibliotheekcongres

 

Op het NBC hebben tachtig mensen onze Nationale Inburgerinsquiz gedaan. Maar er kan er maar één de winnaar zijn! Dat is geworden: Martine Porienski van Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Gefeliciteerd! Ze wint de workshop 'Zing Nederlands met me'.

De winnaars van het Beeldwoordenboek Arabisch - Nederlands zijn*:

  • Jellie Tiemersma
  • Charlotte van Schijndel
  • Reka Deuten-Makkai
  • Anitha Scheltinga en Tineke

*winnaars krijgen bericht via e-mail.

Meer weten? Bekijk onze informatie over hoe je als bibliotheek actiever wordt op het gebied van zelfredzaamheid.

Meer nieuws