Minimumloonregels per 1 juli 2017

Minimumloonregels per 1 juli 2017

Het minimumloon wordt gewijzigd. Per 1 juli 2017 gaat de leeftijd voor het volwassenenminimumloon stapsgewijs omlaag en het minimumloon voor jongeren stapsgewijs omhoog. Voor de hogere loonkosten komt er met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 een compensatieregeling.

Eerder heeft de Eerste Kamer ingestemd met een herziening van het minimumloon. De herziening bestaat uit drie onderdelen. 

  • Verlaging en verhoging

De leeftijd waarop iemand recht heeft op het wettelijk volwassenenminimumloon gaat in twee stappen omlaag van 23 jaar naar 21 jaar. Per 1 juli 2017 daalt de leeftijd van 23 jaar naar 22 jaar. Tegelijkertijd gaat het minimumloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar in stappen omhoog. Concreet betekent dit dat jouw werknemers van 18 tot en met 22 jaar per 1 juli aanstaande een hoger wettelijk minimumloon ontvangen. 

Let op!

Afgezien van de gebruikelijke halfjaarlijkse verhoging, blijft het minimumloon voor werknemers van 15 tot en met 17 jaar gelijk. 

Compensatieregeling

Door de stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon van 18 tot en met 21 jaar, krijgen werkgevers te maken met hogere loonkosten. Via een compensatieregeling kunnen zij rekenen op een tegemoetkoming. Deze wordt uitgedrukt in een vast bedrag per verloond uur, en is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer op 31 december van het voorafgaande jaar en het gemiddelde uurloon in het kalenderjaar. De compensatie wordt na afloop van een kalenderjaar automatisch vastgesteld en uitbetaald aan werkgevers die daar recht op hebben. 

Let op!

De compensatieregeling treedt in werking op 1 januari 2018. Omdat de verhoging van het minimumjeugdloon al ingaat per 1 juli 2017, wordt de compensatie voor 2018 vermenigvuldigd met 1,5. 

  • Minimumloon bij stukloon

Ook de regels voor het betalen van stukloon worden per 1 juli 2017 aangepast. Deze zijn voor de Bibliotheek niet relevant. 

  • Minimumloon bij meerwerk

Tot slot worden ook de regels voor het betalen van meerwerk per 1 juli 2017 aangepast. Verricht jouw werknemer langer arbeid dan de normale arbeidsduur, dan wordt het minimumloon naar evenredigheid verhoogd. 

Voor meer informatie

Je salarisadministrateur

Meer nieuws