Monitor BoekStart in de kinderopvang

Monitor BoekStart in de kinderopvang

Kunst van Lezen maakte de nieuwe stimuleringsregelingen bekend. Een belangrijk uitgangspunt is dat bibliotheken deelnemen aan de Monitor BoekStart in de kinderopvang.

Elke POI heeft een provinciale BoekStartcoördinator, bij Probiblio is dit Stephanie de Kruif. De provinciale BoekStart-coördinator benadert alle coördinatoren in de Bibliotheek voor deelname aan de Monitor en is het eerste aanspreekpunt bij alle vragen rondom BoekStart en BoekStart in de kinderopvang. De POI bekleedt voornamelijk een adviserende en coördinerende rol bij de Monitor. De provinciale coördinator heeft een inlog in de portal van de Monitor, zodat hij de data en voortgang kan inzien. De uitvoer ligt echter bij de Bibliotheek en de samenwerkende kinderopvanglocaties. Er wordt, op basis van de voortgang, mogelijk individueel contact opgenomen met bibliotheken om meer informatie te vergaren en eventueel te ondersteunen. 

Als POI zorgen we er voor dat bibliotheken goed op de hoogte zijn van alle informatie rondom de Monitor. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om deel te nemen aan een werkbijeenkomst bij Probiblio waarbij je onder begeleiding aan de slag gaat met het analyseren van de resultaten en het maken van rapportages. Meer informatie hierover volgt zo snel mogelijk. 

Is er naast bovenstaande behoefte aan extra ondersteuning of heb je vragen? Neem contact op met Stephanie de Kruif via sdekruif@probiblio.nl

Meer nieuws