Nationaal Programma Onderwijs biedt kansen voor bibliotheken

Nationaal Programma Onderwijs biedt kansen voor bibliotheken

Onlangs is bekend gemaakt dat er voor het ondervangen van door corona veroorzaakte onderwijsvertraging een Nationaal Programma Onderwijs (NPO) van start gaat. Hiervoor stelt het ministerie van OCW de komende twee jaar een bedrag van in totaal 8,5 miljard euro beschikbaar. Dit geld wordt op basis van een inventarisatie van de opgelopen vertragingen voor het grootste deel direct aan het onderwijs (zowel po als vo) toegekend en deels indirect via gemeenten.

Scholen in de lead, een landelijke menukaart in de maak

Scholen moeten voor de zomervakantie een meerjarenplan indienen, passend bij de lokale situatie en gebruik makend van effectieve interventies uit een ‘menukaart’. Stichting Lezen is, mede namens de Leescoalitie, in gesprek met het ministerie om de bewezen effectieve programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school op deze landelijke menukaart te krijgen. Bibliotheken kunnen immers een aantoonbaar goede bijdrage leveren aan het inhalen van vertragingen bij de taal- en leesontwikkeling. Zo kunnen scholen en bibliotheken samen invulling geven aan een lokaal Leesoffensief.

Het advies aan bibliotheken is om op korte termijn contact op te nemen met de scholen in het eigen werkgebied. De adviseurs educatie van Probiblio helpen hier graag bij. 

Informatie voor bibliotheken

Bibliotheken hebben inmiddels (op maandag 15 maart) van Probiblio de volgende documenten ontvangen:

  • Een samenvatting van het NPO voor intern gebruik, zodat je in twee pagina’s de belangrijkste punten op een rijtje hebt.
  • Een voorbeeldbrief die bibliotheken kunnen gebruiken richting directie/management van onderwijsinstellingen. De brief is in Word, zodat je die zelf kunt aanpassen. Met een paar aanpassingen is de brief ook in te zetten richting gemeenten. Gemeenten hebben een rol in het beoordelen van de manier waarop de scholen het geld van het NPO in willen zetten.
  • Een argumentenkaart voor de Bibliotheek op school, met daarin acht uitgewerkte argumenten waarom scholen zouden moeten inzetten op structurele samenwerking met de bibliotheek. Bibliotheekdirecties kunnen deze argumentenkaart meenemen bij hun gesprekken met het onderwijs.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Dia Wesseling.

Meer nieuws