Netwerkreporter aan de slag!

Netwerkreporter aan de slag!

Een goede communicatiestroom tussen bibliotheken en Probiblio is met de intensieve samenwerking in programma’s en projecten erg belangrijk. Er is vooral behoefte aan het regelmatig verspreiden van de voortgang, (tussentijdse) resultaten en de best practices uit de projecten en programma’s. 

Om die reden zet Probiblio Marlous Nooi in om kennisdeling binnen het netwerk te stimuleren. Als specialiste in netwerkcommunicatie probeert zij de komende tijd de communicatiestroom in het netwerk te verbeteren. Marlous pakt de volgende werkzaamheden op:

  • Het netwerk regelmatig updaten over de stand van zaken van lopende programma’s en projecten. Hier vind je een overzicht van de huidige stand van zaken.
  • Het ophalen, beschrijven en delen van best practices binnen het netwerk van bibliotheken. De projectleiders van Probiblio sturen haar hierin.
  • Koppelen van vakspecialisten van verschillende bibliotheken wanneer blijkt dat zij iets voor elkaar kunnen betekenen.
  • Werkwijze voor continue netwerkcommunicatie ontwikkelen die na haar vertrek door Probiblio voortgezet wordt. 

Marlous Nooi werkt tot het einde van dit jaar 16 uur per week voor Probiblio. Zij is te bereiken via mnooi@probiblio.nl of 06 24 17 43 20. Mogelijk neemt Marlous binnenkort ook contact met jou op!

Meer nieuws