Nieuwe materialen dBos VO beschikbaar!

Nieuwe materialen dBos VO beschikbaar!

Speciaal voor de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs zijn er nieuwe materialen ontwikkeld. Doe je voordeel met het communicatieplan en de PowerPointpresentatie voor stakeholders. Op zoek naar een manier om de samenwerking met het voortgezet onderwijs in kaart te brengen? Vraag dan de nulmeting- en evaluatiemetingdocumenten op.

Communicatieplan de Bibliotheek op school  VO

Als vervolg op het communicatieplan de Bibliotheek op school voor primair onderwijs, heeft Probiblio een communicatieplan opgesteld voor twee varianten van de samenwerking met het voortgezet onderwijs; lezen en mediawijsheid. Bij beide varianten geven we een overzicht van welke communicatiemomenten en -middelen er in welke fase zijn. Deze zijn verdeeld in de ‘acquisitiefase’, de ‘opstartfase’ en ‘na 1 jaar’. Daarnaast is er inzichtelijk gemaakt voor welke doelgroep je de communicatie inzet en met welk doel. Tot slot bevat het plan een, lokaal in te vullen, planningsoverzicht. Download hier!

Het plan is een werkdocument, dus opmerkingen en aanvullingen zijn van harte welkom! Deze kunnen worden gestuurd naar onderstaande contactpersonen.

PowerPointpresentatie voor stakeholders

De Bibliotheek op school voortgezet onderwijs werkt, maar nog niet alle scholen weten dat. Om deze vorm van structurele en effectieve samenwerking bij meer scholen onder de aandacht te brengen, is er een nieuwe presentatie beschikbaar; Samenwerken in de toekomstpresentatie dBos VO. Bibliotheken kunnen deze gebruiken om stakeholders (schooldirecties, docenten of gemeente) te informeren en enthousiasmeren. Afhankelijk van de doelgroep kunnen diverse sheets worden gebruikt of juist weggelaten. Download hier!

Bibliotheken kunnen daarnaast altijd een beroep doen op de adviseurs educatie van Probiblio om deze presentatie te geven of samen een plan te maken om scholen te benaderen. Meer informatie via onderstaande adviseurs.

Nulmeting en evaluatiemeting samenwerking dBos VO

Wanneer bibliotheken en scholen starten met een samenwerking, bijvoorbeeld binnen de aanpak van de Bibliotheek op school VO, is het zinvol om vooraf te formuleren wat er met de samenwerking wordt beoogd en uit welke onderdelen de samenwerking zal bestaan. Achteraf kun je dan onderzoeken of de beoogde doelstellingen zijn behaald en welke onderdelen zijn gerealiseerd. Voor dit doel zijn er twee nieuwe documenten beschikbaar: de nulmeting 2017-2018 en de evaluatiemeting 2016-2017. 

Bibliotheken kunnen deze gebruiken om inzicht te krijgen in de samenwerking per school, per bouwsteen en gebruiken om het gesprek met de school aan te gaan. Deze documenten zijn gratis op te vragen bij onderstaande contactpersonen.

Contact

Lisa Bakker, lbakker@probiblio.nl

Meer nieuws