Nieuwe serie werkbijeenkomsten Privacy in de Praktijk

Nieuwe serie werkbijeenkomsten Privacy in de Praktijk

Is jouw bibliotheekorganisatie klaar voor de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG)? Probiblio organiseert in samenwerking met Privacy Company een extra serie werkbijeenkomsten Privacy in de Praktijk voor openbare bibliotheken in Nederland. In vier werkbijeenkomsten ga je praktisch aan het werk om jouw Bibliotheek aan de eisen van de AVG te laten voldoen.

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties in Europa aan dezelfde privacyregels voldoen. Ook bibliotheken, als organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten dit regelen. Grotendeels zijn dat voor elke Bibliotheek dezelfde soort zaken, maar vanwege de lokale situatie zal de aanpak op detailniveau verschillen. Daarom is het handig om per organisatie een privacy-coördinator te benoemen.

Voor deze privacy-coördinatoren organiseert Probiblio een serie werkbijeenkomsten. Tijdens de werkbijeenkomsten krijgen deelnemers theorie beschikbaar gesteld en toegelicht, een toolkit met formats en handleidingen en praktische ondersteuning op weg naar compliance. 

Data volgt

Er lopen reeds drie series werkbijeenkomsten. Probiblio organiseert nu een volgende serie voor bibliotheken buiten Noord- en Zuid-Holland. Deze vindt plaats bij voldoende getoonde interesse. Wij horen graag of je wilt deelnemen via een e-mail aan evenementen@probiblio.nl

Voor meer informatie

Koen Baaij, KBaaij@probiblio.nl, 06 40 11 75 37.

Meer nieuws