Ondersteuning bij de CoronaMelder-app

Ondersteuning bij de CoronaMelder-app

Bibliotheken kunnen de vraag krijgen om (kwetsbare) bezoekers te ondersteunen met informatie over en bij de installatie van de CoronaMelder-app, die aanstaande zaterdag landelijk actief wordt.  De rol van de bibliotheek is tweeledig: hulp bij de keuze of je de app wel of niet wilt downloaden en hulp bij installatie van de app. 

De CoronaMelder is de app van het ministerie van VWS om mensen te informeren of zij in de buurt zijn (geweest) van personen die besmet zijn met het coronavirus. In augustus hebben bibliotheken in Twente en Drenthe een pilot gedaan met positief resultaat.

Wil je meer weten? KB, SPN en het ministerie van VWS ondersteunen bibliotheken met promotie- en voorlichtingsmateriaal, een blueprint met keuze- en installatiehulp en een factsheet.

Ga naar de themapagina van Bnetwerk.nl >>

Privacy en de CoronaMelder-app

Bij het verstrekken van informatie over de installatiekeuze en hulp bij installatie van de app speelt het thema privacy een belangrijke rol.

De meeste bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland hebben het programma ‘Privacy in de frontoffice’ gevolgd en hebben hierin een keuze gemaakt voor een werkwijze bij het beantwoorden van privacygevoelige informatie. Voor het IDO adviseert de KB ‘werkwijze 2’. Dat wil zeggen helpen tot het moment van inloggen. Bij het installeren van de corona-app, kan het zijn dat je als bibliotheekmedewerker verder moet gaan dan de gemaakte afspraken.

Laat de bezoeker echter altijd zelf de app installeren en leg uit wat je doet bij het geven van hulp. Mocht er besloten worden om verder te gaan, dan moeten bezoekers hier expliciet toestemming voor geven. Als er wachtwoorden ingevoerd moeten worden, moet de klant dit altijd zelf doen en mag je als bibliotheekmedewerker ook niet met hen meekijken.

Vragen?

Heb je vragen? Neem contact op met basisvaardigheden@probiblio.nl 

Meer nieuws