Onderwijsachterstandsmiddelen beter verdeeld per januari 2019

Onderwijsachterstandsmiddelen beter verdeeld per januari 2019

Scholen en gemeenten krijgen geld om achterstanden van kinderen te voorkomen en te bestrijden.
Dat doen ze met voor- en vroegschoolse educatie, zomerscholen, schakelklassen en extra aandacht in het onderwijs. Met behulp van een indicator ontwikkeld door het CBS wordt een nieuwe verdeelsystematiek voor dit geld ingevoerd. Zo wordt het geld beter verdeeld over het land, waardoor het terechtkomt op de plekken waar de achterstanden het grootst zijn. De doelgroep voor de middelen is alle kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar en alle basisschoolleerlingen.

Bekijk de infographic

Van gemeenten wordt verwacht dat zij het VVE-aanbod gaat uitbreiden van 10 naar 16 uur per week en dat er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van voorschoolse educatie door de inzet van meer hbo-geschoold personeel. Dat betekent dat bijna alle gemeenten hun beleid aan moeten passen, ook de gemeenten die het straks met minder budget moeten doen. Daarnaast mogen gemeenten zelf hun doelgroep bepalen en voor de kinderen een aanbod doen. Gemeenten gaan zelf over het geld.

Dit kan een mooie kans zijn voor bibliotheken. Bijvoorbeeld programma’s als Voorleesexpress, BoekStart (in de kinderopvang of -coach), onderdelen van dBos of Taal voor thuis kunnen voor gemeenten een mooie invulling van deze middelen betekenen.

Kijk hoe jouw gemeente ervoor staat

 

Meer nieuws