Onderzoeksresultaten BOP-enquête VVE 2016

Onderzoeksresultaten BOP-enquête VVE 2016

In augustus zijn de onderzoeksresultaten BOP VVE gepubliceerd. Het onderzoek ‘Dienstverlening openbare bibliotheken rondom voor- en vroegschoolse educatie’ brengt in kaart hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken eruitziet voor de doelgroep 0-4 jarigen. Daarbij is specifiek aandacht geschonken aan het landelijke programma BoekStart, in zowel de variant BoekStart voor baby’s als BoekStart in de kinderopvang.

In totaal hebben 135 (basis)bibliotheken meegedaan aan het onderzoek, dat is uitgezet via het bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). Uit de BOP-enquête blijkt dat deze bibliotheken een breed scala aan leesbevorderende activiteiten en programma’s voor 0-4 jarigen aanbieden. Vrijwel alle responderende bibliotheken doen mee aan De Nationale Voorleesdagen en BoekStart voor baby’s, evenals in 2015. Daarnaast neemt circa driekwart van de deelnemende bibliotheken deel aan BoekStart in de kinderopvang en organiseert 61% losse voorleesbijeenkomsten (zonder vast programma). Negen op de tien bibliotheken bieden training en ondersteuning aan op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie, dit aanbod wordt voornamelijk door de bibliotheken zelf georganiseerd.

Meer onderzoeksresultaten inzien? Lees hier de complete rapportage.

Meer nieuws