Online privacy grote zorg voor veel bibliotheekleden

Online privacy grote zorg voor veel bibliotheekleden

Vooral vrouwen en jongeren bang voor misbruik persoonlijke foto’s.

Een recent onderzoek onder ruim 18.000 leden van de Bibliotheek wijst uit dat een flinke meerderheid zich zorgen maakt over hun online privacy. Het achterlaten van persoonlijke gegevens, het uitvoeren van online betalingen, identiteitsfraude, het zijn allemaal onderwerpen waar een groot deel van de ondervraagden in 2018 steeds vaker en beter over nadenkt ten opzichte van de jaren hiervoor.

Bruikbare tips

Ruim de helft van de ondervraagden wil beter geïnformeerd zijn en zoekt zelf naar bruikbare tips om beschermende maatregelen te nemen. Mannen denken overigens vaker dan vrouwen dat zij goed op de hoogte zijn. Veel bibliotheekleden installeren anti-virus software, vermijden social media, gaan voorzichtig om met het openen van mail van een onbekende afzender en plakken zelfs de camera op de laptop af. Vooral vrouwen en jongeren maken zich zorgen over misbruik van persoonlijke foto’s en over phishing maken 55-plussers zich duidelijk meer zorgen dan jongere panelleden.

Veel mensen vinden de informatie die verstrekt wordt door diverse instanties (banken, et cetera) niet goed te begrijpen en pleiten voor een praktische checklist of een stappenplan waarmee ze thuis uit de voeten kunnen.

Bibliotheek als informatieverstrekker

De behoefte aan informatie is groot. Maar waar kun je terecht? Acht op tien ondervraagden vindt de Bibliotheek een passende plek om informatie en advies te krijgen dit thema. Men ziet de Bibliotheek als laagdrempelig en neutraal en daardoor zeer geschikt om een brede doelgroep te informeren. Veel bibliotheken zijn zich bewust van deze maatschappelijke taak en organiseren cursussen of workshops over online privacy en veiligheid.

BiebPanel onderzoek

Deze peiling over ‘online privacy’ is onlangs gehouden onder alle leden van het BiebPanel, een klantenpanel van ruim 25.000 leden van meer dan 80 bibliotheken verspreid over Nederland. Vier keer per jaar ontvangen leden van BiebPanel een vragenlijst over diverse thema’s die betrekking hebben op (de dienstverlening van) de Bibliotheek.

 

Vragen over dit onderzoek of BiebPanel in het algemeen? Stuur een e-mail naar onderzoek@probiblio.nl

Meer nieuws