Ontdek de kracht van de gezinsaanpak

Ontdek de kracht van de gezinsaanpak

Steeds meer bibliotheken betrekken het hele gezin om de vicieuze cirkel van laaggeletterdheid te doorbreken. Om bibliotheken te inspireren en motiveren om met deze 'gezinsaanpak' aan de slag te gaan, schreven adviseurs Basisvaardigheden en Educatie samen aan een inspiratiedocument met vier praktijkvoorbeelden uit bibliotheken en praktische tips. Lees waarom de gezinsaanpak zo belangrijk is.

Probiblio adviseurs Anne-Marie van der Poel (Basisvaardigheden) en Barbara van Walraven (Onderwijs en kinderopvang) werkten samen aan het inspiratiedocument. Door de handen ineen te slaan en de twee disciplines met elk hun eigen specifieke doelgroep te verbinden, is het document tot stand gekomen.

"De gezinsaanpak vereist een andere denkwijze voor specialisten," zegt Anne-Marie. "Bijvoorbeeld dat goed, vloeiend voorlezen door ouders in de moedertaal beter is voor de taalontwikkeling van het kind dan voorlezen in gebrekkig Nederlands. Dat betekent dat je in eerste instantie meer inzet op het creëren van een talige omgeving, ongeacht welke taal er thuis wordt gesproken, en minder op het leren van de Nederlandse taal; dat komt in een later stadium. Het is in de gezinsaanpak heel belangrijk om integraal te werken en van elkaars expertise gebruik te maken om laagtaalvaardige gezinnen beter te bereiken."

"Het inspiratiedocument is een schat aan inspiratie voor bibliotheken om aan de slag te gaan met de gezinsaanpak."

"Bestaande programma’s die taalachterstand voorkomen (BoekStart en de Bibliotheek op school) zijn landelijk ontwikkeld volgens een vastomlijnd idee, namelijk de PDCA-cyclus,”vult Barbara aan. “Daarvoor zijn allerlei tools ontwikkeld. Bij Basisvaardigheden zijn er geen vastomlijnde programma’s, maar is er ruimte voor allerlei soorten invullingen. Ook zijn de basisvaardigheden diffuser, minder afgebakend. Ze gaan verder dan taal, maar behelzen ook rekenen, digitale vaardigheden en financiële, sociale, juridische en gezondheidsvaardigheden."

"Creëer taligheid bij het hele gezin. Kijk naar kinderen én volwassenen. Zo stimuleren we de ouders om hun kinderen te ondersteunen bij taalontwikkeling."

Anne-Marie: "Daarnaast is het vaak lastig om laaggeletterde volwassenen te bereiken. Ze zijn niet altijd even goed te herkennen of gemotiveerd. Aangezien meer dan de helft van deze groep ouder van een kind is, ben ik ervan overtuigd dat je hen kunt motiveren door het belang voor het kind te laten zien. Elke ouder wil zijn of haar kind een betere toekomst geven."

Download het inspiratiedocument 'De Kracht van de gezinsaanpak'

Zelf aan de slag?

Vanaf 2020 gaat Probiblio van start met een traject om bibliotheken te ondersteunen bij het opzetten en implementeren van deze aanpak. Neem contact op met Barbara van Walraven of met Anne-Marie van der Poel voor meer informatie.

Meer nieuws