Ontmoeting met inburgeraars

Ontmoeting met inburgeraars

Grijp je kans en geef beleid en activiteiten voor vluchtelingen en statushouders een extra impuls. Juan Khalaf (KB) informeert bibliotheken over het programma 'Nieuw in Nederland' en de participatieverklaring. VluchtelingenWerk Nederland gaf een brochure uit over samenwerking met de bibliotheken en biedt het mooie ontmoetingsproject ‘Bekend maakt Bemind’ aan. Bibliotheek: grijp je kans!

Kans 1: Juan Khalaf bij jou in de bibliotheek 

Juan Khalaf heeft in Theek5 met het programma ‘Nieuw in Nederland’ zowel inburgeraars als de lokale inwoner bereikt. Kern van het programma is een serie bijeenkomsten voor nieuwkomers waarbij ontmoeting en de bibliotheekcollectie centraal staan. Aan bod komen: culturele normen en waarden, tradities, bekende Nederlanders, eten, et cetera. Bibliotheken die dit programma overwegen, kunnen nu voor advies een beroep doen op Juan. Daarnaast heeft Juan Khalaf op verzoek van de gemeente de Participatieverklaring aan inburgeraars gegeven. Kennis die hij graag met andere bibliotheken deelt.

De KB biedt bibliotheken de mogelijkheid om met Juan Khalaf in gesprek te gaan en alle fijne kneepjes over het programma en de Participatieverklaring van hemzelf te horen. Lees meer en mail Juan. 

Kans 2: Lokale samenwerking met VluchtelingenWerk

Om de samenwerking tussen lokale afdelingen en de Bibliotheek te stimuleren, heeft VluchtelingenWerk Nederland een mooie brochure gemaakt. Hierin zegt VluchtelingenWerk: “Bibliotheken hebben inmiddels een belangrijke rol gekregen in het vergroten van taalvaardigheden en digitale vaardigheden van volwassenen en kinderen. Dit biedt kansen voor VluchtelingenWerk om de samenwerking te zoeken, zodat alle vluchtelingen sneller de Nederlandse taal leren, met computers kunnen omgaan en hun sociale netwerk kunnen uitbreiden.”.

De brochure wordt via de regionale afdelingen van VluchtelingenWerk verspreid. Hernieuw de samenwerking of maak met de brochure nog eens contact om alle samenwerkingsmogelijkheden opnieuw te bekijken. 

Kans 3: Organiseer ontmoeting met Bekend maakt Bemind

Overal wordt óver vluchtelingen gesproken, maar weinig mensen hebben vluchtelingen ontmoet. Met het project ‘Bekend maakt Bemind’ biedt VluchtelingenWerk de mogelijkheid in gesprek te gaan met een vluchteling. Want ontmoeting leidt vaak tot wederzijds begrip. Als mensen een vluchteling spreken, dan is hij al snel niet meer 'die ander' maar een mens met een verhaal, een mens van vlees en bloed: bekend maakt bemind. Bekijk het filmpje waarop vluchtelingen vragen of ze een keer kunnen langskomen.

Hoe werkt het?

  • De Bibliotheek vraagt via de mailbox een ontmoeting aan van Bekend maakt Bemind
  • VluchtelingenWerk neemt contact op en bespreekt samen het doel en de datum
  • Twee mensen, een vluchteling en een getrainde medewerker van VluchtelingenWerk, komen een uur langs
  • Hierbij wordt feitelijke informatie gedeeld: waarom moeten mensen vluchten? Wat is het verschil tussen een vluchteling, asielzoeker en een migrant? Vervolgens vertelt de vluchteling over zijn of haar persoonlijke ervaring en gaat de medewerker het gesprek aan.

De Bibliotheek kan deze ontmoeting organiseren tijdens een inloopochtend voor ouderen, tijdens een koffiecafé of op de Wereldvluchtelingendag op 20 juni.

VluchtelingenWerk heeft nog veel meer tips want in de toolkit bij het project staan tips voor onder andere films bij verdieping en discussie.

 

Natuurlijk kun je ook met Probiblio praten over beleid rond vluchtelingen, statushouders en inburgeraars: graag!

Ellie van der Meer, evdmeer@probiblio.nl 

Thomas Bersee, tbersee@probiblio.nl 

Meer nieuws