Onze dienstverlening in tijden van de lockdown

Onze dienstverlening in tijden van de lockdown

Hart onder de riem - We doen nu een stap terug om straks weer meer stappen vooruit te kunnen zetten. We wensen je veel succes, wijsheid en gezondheid om deze periode goed door te komen! In verband met het coronavirus en het sluiten van bibliotheekvestigingen hebben wij een aantal belangrijke maatregelen genomen rondom onze dienstverlening de komende tijd.  

Vervoersdienst Probiblio

De vervoersdienst van Probiblio rijdt gewoon de reguliere routes. Omdat er wel in bibliotheken afgehaald mag worden leveren we de aangevraagde wisselcollecties, BoekToer en leeskringkoffers, gewoon door. NBD Biblion levert op dit moment gewoon en wij blijven dus nieuwe boeken vervoeren. Afhankelijk van de behoefte vanuit de bibliotheken en het vervoersaanbod vanuit de vestigingen worden routes eventueel aangepast. We vragen bibliotheken ons van wijzigingen met betrekking tot de vestigingen op de hoogte te houden via vervoersdienst@probiblio.nl.

Bibliotheekautomatisering Wise en schoolWise

In verband met de verlenging van de lockdown t/m 09 februari 2021 is het volgende in Wise en schoolWise aangepast, tenzij je als organisatie hebt aangegeven het anders te willen:

  • De inleverdata, die vielen in de periode van de verlengde lockdown, zijn met een periode van vier weken naar de toekomst verplaatst.
  • De periode van 15 december 2020 t/m 09 februari 2021 is in de kalender als gesloten dagen aangegeven en wordt niet meegeteld bij de berekening van telaatgeld.

Berichten voor herinneringen en reserveringen blijven doorlopen. Je kunt via TopDesk tekstaanpassingen aanvragen om eventuele aangepaste dienstverlening te communiceren. Denk bijvoorbeeld aan de aangepaste reserveringsbon of beperking van het aantal ophaalvestigingen. Deze meldingen geven wij prioriteit. Meer informatie vind je hier.

Meer informatie nieuwe coronamaatregelen en bibliotheken

Pilot online cursussen voor bibliotheekleden

In het kader van ‘Leven Lang Ontwikkelen’, een van de maatschappelijke opgaves uit het Bibliotheekconvenant, wordt medio/eind januari als pilot een nieuw aanbod van online cursussen voor bibliotheekleden gelanceerd. Het gaat om een pilot van een jaar die bibliotheken de kans biedt om, zeker in deze coronatijd, de dienstverlening rondom persoonlijke ontwikkeling van volwassenen uit te bouwen en de maatschappelijke rol van de bibliotheek te versterken. Kijk voor meer informatie op de website van de KB.

Meer nieuws