Op de bres voor leesplezier: subsidieregeling Leesoffensief

Op de bres voor leesplezier: subsidieregeling Leesoffensief

De tijdelijke subsidieregeling Leesoffensief is gepubliceerd in de Staatscourant. Doel van het Leesoffensief is te komen tot een actief en inclusief leesbeleid, waarin leesplezier een essentiële rol vervult. Het gaat hierbij om activiteiten voor doelgroepen die extra hulp nodig hebben: jongens tot 18 jaar, leerlingen op het vmbo en leerlingen met een meertalige achtergrond. Een subsidieaanvraag kun je indienen tot en met 31 maart 2021.

De subsidieregels zijn gebaseerd op de afspraken zoals geformuleerd in het Bibliotheekconvenant 2020-2023. Hierin leggen het bibliotheekstelsel en de overheid vast dat zij zich gezamenlijk gaan focussen op leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang leren. Voor leesbevordering wordt gedurende 3 jaar een bedrag van 1 miljoen euro toegekend. In Noord-Holland onderzoeken bibliotheken in SOOB-verband hoe zij kunnen samenwerken in een Noord-Hollands Leesoffensief.

Subsidies aanvragen

Via de KB kunnen bibliotheken vanaf 12 oktober het aanvraagformulier indienen. Vraagt jouw bibliotheek in Noord- of Zuid-Holland ook subsidie aan? We kijken graag samen met je hoe Probiblio jouw voorstel kan ondersteunen en bij welke onderdelen en activiteiten we het komend jaar kunnen aansluiten. Laat het ons weten via onderwijsenkinderopvangcluster@probiblio.nl

bron: KB

Meer nieuws