Opleiding Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem

Opleiding Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem

Dit najaar zijn er twee groepen leesconsulenten gestart met de opleiding ‘Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem’. Tijdens deze tweedaagse training maken de deelnemers kennis met de doelgroep en geschikte materialen, leren zij hoe je leesgesprekken houdt en maken ze een plan om met deze doelgroep aan de slag te gaan binnen de Bibliotheek (en) op school.

In het voorjaar van 2018 wordt deze opleiding opnieuw aangeboden via het Opleidingshuis van de Bibliotheek op school.

Vijf deelnemers delen hun eerste ervaringen

Meer nieuws