Organisaties verenigen in petitie voor aanpak laaggeletterdheid

Organisaties verenigen in petitie voor aanpak laaggeletterdheid

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024. Zeventien organisaties, waaronder Probiblio, hebben een petitie basisvaardigheden aangeboden aan de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om input te geven aan het debat. Probiblio vindt het heel belangrijk om de praktijkkennis die al bij deze organisaties aanwezig is te gebruiken en versterken, zodat nóg meer mensen (mee) kunnen (blijven) doen in deze maatschappij.

De petitie is een initiatief van het CINOP en Oefenen.nl en is, naast Probiblio, ondertekend door onder andere de Hogeschool van Utrecht, Universiteit Utrecht, Biblionet Drenthe en Stichting Digisterker. Hiermee willen de organisaties aandacht vragen voor de complexe vraagstukken op het gebied van basisvaardigheden. Ellie van der Meer, adviseur Basisvaardigheden bij Probiblio en ondertekenaar van de petitie: “We laten met dit initiatief zien dat we voor het nieuwe beleid dat de minister heeft geformuleerd, de expertise in huis hebben én dat een andere aanpak, naast de huidige, meer impact heeft.”

Bibliotheeknetwerk als sleutel

Het bibliotheeknetwerk wordt in de petitie expliciet genoemd: "... daarbij hebben bibliotheken ook een sleuteltol in de lokale, regionale, provinciale en landelijke infrastructuur in het kader van preventie en bestrijding. Zij hebben ervaring met het bereiken van en werken met een bredere doelgroep en kunnen verbinding maken op de verschillende niveaus."

Lees de petitie.

Lees de kamerbrief ‘Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024’.

Neem voor vragen contact op met Ellie van der Meer.

Meer nieuws