Outdoor events en de bibliotheek: een combinatie vol mogelijkheden!

Outdoor events en de bibliotheek: een combinatie vol mogelijkheden!

Het spreekt misschien niet meteen tot de verbeelding: als bibliotheek een evenement organiseren búiten de bibliotheek. Maar de mogelijkheden zijn breed. Vanuit het innovatieproject De Nieuwe Leest gaf Probiblio eind 2019 opdracht om onderzoek te doen naar behoeften en wensen van gezinnen met kinderen tot 12 jaar met betrekking tot outdoor events, georganiseerd door de bibliotheek. Het onderzoek is uitgevoerd door Kiki Kolarevic in het kader van haar afstudeerproject 'International Leisure & Event Management' aan Breda University (NHTV).

In het onderzoeksrapport wordt ingezoomd op de behoefte van de bibliotheek om ‘outdoor events’ voor specifieke doelgroepen te organiseren. Waar liggen de kansen? Verder is onderzocht hoe dit idee door de ‘fan-doelgroep’ van de bibliotheek (ouders met kinderen van 6-12 jaar) wordt ontvangen.

Kansen en uitdagingen

Er zijn kansen voor de bibliotheek om met outdoor events nieuwe doelgroepen aan te spreken. Wel moet zo'n evenement dan eductie elementen bevatten, creatief en innovatief zijn. 

Er zijn ook uitdagingen. Zo is het volgens het rapport belangrijk dat de bibliotheek goed plant, werkt met samenwerkingspartners en experts, subsidies aanvraagt en vooral het maatschappelijke doel van de bibliotheek niet uit het oog verliest. 

Als bibliotheek een 'outdoor event' organiseren

Naast het onderzoeksrapport heeft het onderzoek een inspirerend beroepsproduct opgeleverd waarin twee concepten voor evenementen zijn uitgewerkt. Dit geeft concreet antwoord op de vraag hoe je als bibliotheek een 'outdoor event' of festival organiseert. 

Lees hier een kort verslag van het beleidsdebat over Story Event Building door bibliotheken, december 2019

Ben je benieuwd naar wat er in jouw bibliotheek mogelijk is, laat je dan inspireren!

Meer weten?

Meer informatie over het innovatieproject De Nieuwe Leest, neem contact op met Karen Bertrams, KBertrams@probiblio.nl

Meer nieuws