Over de doden gesproken

Over de doden gesproken

In 2017 hebben vijf bibliotheken in Noord-Holland succesvol samengewerkt in het project gezamenlijk programmeren. De samenwerking met deze bibliotheken en Probiblio heeft geleid tot een Breinmaand (november 2017) met een spreker en tal van activiteiten aan breintafels. Deze activiteiten zijn vooraf door de deelnemende bibliotheken verzameld en gedeeld in een online dossier, waar iedereen uit kon putten. Andere bibliotheken hebben hier inspiratie uit opgedaan voor hun eigen activiteiten rond het onderwerp hersenen.

In 2018 willen we deze methode herhalen met een nieuwe activiteit. Het gekozen thema is de dood en de titel is: ‘Over de doden gesproken’. We willen gezamenlijk een week rond dit thema organiseren. Deze week zal duren vanaf zaterdag 27 oktober t/m vrijdag 2 november: Allerzielen.

Ons thema ‘Over de doden gesproken’ is heel breed. In kunst en literatuur is de dood één van de hoofdthema’s. We hebben al volop ideeën voor activiteiten: een dode dichters-bijeenkomst, een informatiebijeenkomst over erfrecht, cursus testament opstellen, feesten (Allerheiligen, Allerzielen, Halloween, Día de Muertos), thrillers extra aandacht geven, praten over het leven na de dood, moordspel, series (Six feet under, Black Mirror), muziek (requiems) en natuurlijk volop boeken over de dood.

Er zijn nu vier bibliotheken betrokken bij deze themaweek. Dit zijn Amstelland, Waterland, Haarlemmermeer en IJmond-Noord. Zij programmeren in die week activiteiten in hun vestigingen en denken vooraf actief mee over de invulling ervan. Het gezamenlijk programmeren leidt tot meer inspiratie en efficiënter programmeren.

Bibliotheken kunnen aansluiten! Dat kan op twee manieren. Ten eerste door activiteiten rond dit thema te programmeren in deze week. Probiblio zorgt voor communicatiemateriaal (logo, teksten) en stelt een dossier samen van mogelijke activiteiten en ideeën. Ten tweede zoeken we een paar bibliotheken die meedoen en die willen meedenken in de werkgroep. Heeft jouw bibliotheek interesse meld je dan aan bij Alek Dabrowski, via adabrowski@probiblio.nl.

Meer nieuws