Participatieverklaring wordt verplicht

Participatieverklaring wordt verplicht

Vanaf 1 oktober 2017 zijn alle nieuwkomers verplicht om het traject rond de participatieverklaring te doorlopen bij de gemeente. De participatieverklaring heeft betrekking op de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. Begrippen als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit staan centraal. Op de landelijke dag de Bibliotheek en Integratie (20 juni) was er dan ook veel belangstelling voor de workshop over de participatieverklaring.

Praten over de participatieverklaring of over inburgering? Ellie van der Meer, e-mail evdmeer@probiblio.nl 

Meer nieuws