Plezier in lezen voor ouders

Plezier in lezen voor ouders

Betrokkenheid van ouders bij het leesplezier van kinderen is van essentieel belang. Daarom is er landelijk een folder gemaakt, gericht op ouders, waarin de invloed die zij hebben op het leesgedrag van hun kind toegelicht wordt. Deze folder wordt nu eenmalig gratis aangeboden aan alle bibliotheken die volgens de Bibliotheek op school samenwerken.

Bibliotheken mogen maximaal twee sets à 100 stuks per dBos-school bestellen (dus 200 folders per school). Het gaat om scholen waarmee de Bibliotheek al samenwerkt of waar de samenwerking in de opstartfase zit.

Rond 27 maart worden alle sets volgens bestelling aan de POI’s toegezonden en via het reguliere provinciale transport over de betreffende bibliotheken verspreid.

De folder blijft via de toolkit en bestelportal beschikbaar, maar wordt na deze bestelronde tegen verzendkosten aangeboden. Dit is een eenmalige actie die vanuit Kunst van Lezen wordt gesubsidieerd.

Meer nieuws