Probiblio en de VoorleesExpress

Probiblio en de VoorleesExpress

Probiblio gaat vanaf januari 2018 de rol van provinciale partner van de VoorleesExpress vervullen. Dit betekent dat wij ons gaan inzetten om de VoorleesExpress verder uit te rollen over Noord- en Zuid-Holland. Door een samenwerking aan te gaan met Stichting VoorleesExpress speelt Probiblio een actieve rol in de ondersteuning van nieuwe en bestaande locaties. Voor bibliotheken, maar ook voor andere uitvoerders die zich willen aansluiten. Wij fungeren volgend jaar als tussenschakel en nemen daarmee een deel van het werk van Stichting VoorleesExpress over.

Probiblio biedt bibliotheken én organisaties, die nauw samenwerken met bibliotheken op het terrein van de VoorleesExpress, de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij deze constructie. Onder een nauwe samenwerking met de Bibliotheek wordt ten minste verstaan:

 • Er is zowel bij de uitvoerende partij als bij de Bibliotheek een contactpersoon voor Probiblio die goed op de hoogte is van de lokale uitvoering met betrekking tot de VoorleesExpress. Dit betekent dat de contactpersoon bij de Bibliotheek de VoorleesExpress met hiervoor bestemde uren in het takenpakket heeft.
 • Bij de uitwisselingsdagen is de contactpersoon van de Bibliotheek, liefst samen met de contactpersoon van de uitvoerende partij, aanwezig.

Wanneer bibliotheken (en samenwerkingspartners) als zelfstandige VoorleesExpress locatie doorgaan, verandert er weinig en worden de kosten en voorwaarden volgens de nieuwe samenwerkingsovereenkomst en het dienstenaanbod van Stichting VoorleesExpress gehanteerd.

Verschillen provinciale aanpak:

Contact via Probiblio

 • Locaties worden niet meer direct ondersteund door Stichting VoorleesExpress en kunnen met vragen terecht bij Probiblio.
 • Support op Mijn VoorleesExpress wordt verzorgd door Probiblio of kan afgenomen worden bij Stichting VoorleesExpress middels een strippenkaart.

Minder jaarlijkse kosten

 • Probiblio betaalt het jaarlijkse bedrag van €1000,- en locaties krijgen een voordeel op de prijs per gezin. Omdat er met alle locaties samen een groot bereik wordt gerealiseerd is de staffelkorting op het bedrag per gezin hoger. In 2018, het startjaar, brengt Probiblio deze kosten per gezin niet in rekening.

Zelfde methodiek

 • Locaties behouden hun eigen locatiepagina op www.voorleesexpress.nl die Stichting VoorleesExpress jaarlijks voor hen actualiseert.
 • Locaties behouden de eigen omgeving in Mijn VoorleesExpress en betalen daar een jaarlijkse bijdrage van € 200,- voor. Alle locaties tekenen een verwerkersovereenkomst met Stichting VoorleesExpress over het gebruik van Mijn.VoorleesExpress.nl. 
 • De levering van actuele standaardmaterialen verloopt via Probiblio.
 • Extra materialen zijn niet meer door locaties zelf te bestellen via de webshop, maar kunnen via Probiblio besteld worden.

Provinciale uitwisseling

 • Kennisdeling rond landelijke acties en ontwikkelingen met betrekking tot de VoorleesExpress loopt via Probiblio. Daarvoor wordt in ieder geval jaarlijks een uitwisselingsdag georganiseerd.
 • Probiblio vertegenwoordigt de provincies op de landelijke dagen van Stichting VoorleesExpress. Aangesloten locaties kunnen nog wel aanschuiven, maar dan tegen een vergoeding.

Aansluiting bibliotheekprogramma’s

 • Omdat Probiblio goed op de hoogte is van alle relevante landelijke ontwikkelingen rondom leesbevordering en bibliotheekprogramma’s als BoekStart en de Bibliotheek op school, wordt met deze samenwerking de verbinding met de Bibliotheek makkelijker en logischer.

Verdiepingssessies Probiblio & de VoorleesExpress

Op donderdag 9 november vindt er een verdiepingssessie rondom dit thema plaats tijdens de projectendag van Probiblio. Tijdens deze sessie wordt er verder ingegaan op de rol van Probiblio. Je kunt je nog tot en met 7 november inschrijven voor de projectendag en daarmee voor deze sessie. Na de projectendag ontvangen bibliotheken nadere informatie en kunnen zij zich aanmelden voor provinciale ondersteuning bij de VoorleesExpress. Hierbij kunnen zij ook aangeven welke behoefte zij hebben met betrekking tot ondersteuning vanuit Probiblio.

Tot slot

Er is geen sprake van een verplichting tot het aansluiten bij deze constructie. Bestaande locaties en nieuwe locaties in Noord-Holland en Zuid-Holland zijn vrij in hun keuze. Voor bestaande locaties geldt echter wel dat de keuze tijdig aangegeven moet worden bij Stichting VoorleesExpress. In een mailing die bestaande locaties eerder hebben ontvangen staat vermeld dat de beslissing vóór 1 december doorgegeven moet worden via support@voorleesexpress.nl

Neem bij vragen contact op met ons of Stichting VoorleesExpress

Stephanie de Kruif, sdekruif@probiblio.nl, of 06 22 71 45 79
Manon Rikkenga, Manon@sodaproducties.nl, of 030 7600 424

Meer nieuws