Probiblio & de VoorleesExpress: het loopt storm!

Probiblio & de VoorleesExpress: het loopt storm!

Naar aanleiding van onze projectendag melden bibliotheken en hun partners zich in groten getale aan voor de provinciale aanpak van de VoorleesExpress.

Alle deelnemende bibliotheken hebben de informatie rondom dit, voor Probiblio, nieuwe project ontvangen. Inmiddels hebben negentien bibliotheken (en samenwerkingspartners) zich hiervoor aangemeld. In Noord-Holland gaat het om zes bibliotheken, in Zuid-Holland zijn het er dertien. Dat Probiblio deze rol op zich neemt wordt in ieder geval al zeer gewaardeerd. Daar zijn we blij om! 

De groep bestaat uit tien bibliotheken die al werken met de VoorleesExpress en negen bibliotheken die in 2018 willen starten. In het eerste kwartaal van 2018 richten wij ons met name op de startende bibliotheken zodat zij in het najaar het eerste seizoen kunnen draaien. Om deze bibliotheken goed toe te rusten voor de start van het project bieden we een training aan voor de nieuwe projectleiders. De training bestaat uit twee delen. Noteer en reserveer alvast de volgende data (maximaal twee personen aanmelden per Bibliotheek/samenwerkingsverband):

  • Donderdag 18 januari
  • Donderdag 8 februari

Deze training wordt éénmaal aangeboden in 2018 en daarom verzoeken wij je vriendelijk deze data vrij te houden of vrij te maken. De training vindt plaats bij Probiblio. De bibliotheken die zich hebben aangemeld voor dit project hebben hiervoor al een persoonlijke uitnodiging ontvangen per mail. 

Wil je ook deelnemen aan de provinciale aanpak van de VoorleesExpress of heb je andere vragen over het project? Neem contact op met Stephanie de Kruif via sdekruif@probiblio.nl

Meer nieuws