Probiblio zegt Anne Rube gedag

Probiblio zegt Anne Rube gedag

Onze directeur-bestuurder Anne Rube nam op donderdag 27 februari afscheid. Veertien jaar lang gaf zij leiding aan Probiblio. Anne kiest in de laatste jaren van haar loopbaan voor meer vrijheid en een leven buiten de Randstad. Tijdens een feestelijke borrel was er voor eenieder waarmee zij heeft gewerkt ruimte om haar te feliciteren en te bedanken.

In de kantine van het kantoor in Hoofddorp waren bijna honderd personen aanwezig. Het thema van de middag was ‘Het Bos maakt je rijker’, zinspelend op Anne’s liefde voor bos en tuinieren en een knipoog naar de landelijke campagne 'De Bibliotheek maakt je rijker'.

Verschillende sprekers hadden mooie woorden voor de vertrekkend directeur-bestuurder. Voorzitter van de Raad van Toezicht Marianne Heeremans complimenteerde Anne met haar 'ongelofelijke nieuwsgierigheid'. "Je zoekt niet naar het gemakkelijke, je bent van de uitdagingen: het is voor jou een essentiële voorwaarde om betekenis te leveren in de omgeving waar je werkt."

Dick van Tol, netwerkadviseur bij Probiblio, vatte Anne's karakter en werkwijze samen in de woorden "heel slim, heel energiek, heel snel en heel gedreven". 

Theo Kemperman roemde, als directeur-bestuurder van Bibliotheek Rotterdam, Anne's waardevolle bijdrage aan de bibliotheken in haar werkveld. "Met enorme toewijding zette zij zich in voor lokale en regionale innovaties. Ze weet wat er overal speelt, heeft goede politieke voelsprieten en kon alle partijen behartigen. Tot meerdere eer en glorie van het werkgebied en gebruikers ervan." Uit zijn woorden klinkt een gesprekspartner die bovendien altijd goedgemutst was.

Ook Zita Pels, Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, schetste een beeld van een bestuurder die altijd positief bleef. Uit een rondgang langs provinciale ambtenaren blijkt dat Anne - juist in de turbulente jaren - nooit chagerijnig was en altijd op zoek bleef naar oplossingen. "Wij vinden het knap dat je in zo'n tijd naar voren kan kijken. Jij hebt de basis gelegd voor goede samenwerking in de toekomst. We willen je hier enorm voor bedanken."

Anne Rube nam afscheid door haar vertrouwen uit te spreken in de toekomst van Probiblio, en haar eigen toekomst. Op verzoek gaf ze de aanwezigen mee niet vast te houden aan het verleden, en je altijd te realiseren voor wie je werkt. "Vergeet me zo snel mogelijk en ga nieuwe dingen doen. Voor zowel bibliotheken als ook provincies. Ontwikkel hiervoor de politieke sensitiviteit. Snap hoe ingewikkeld de wereld is en wees voorbereid op veranderingen." Haar laatste woorden: "Het was me een genoegen!"

Bespottelijk leuk werk

In een interview uit 2018 met de Lonkende Leestafel noemde Anne Rube werken in de bibliotheekbranche “bespottelijk leuk werk”. Over haar baan als directeur-bestuurder van Probiblio zei zij: "Het liefst geef ik leiding aan mensen die geen leiding nodig hebben. Goede ideeën van professionals tot wasdom laten komen, daar ruimte, kansen en vrijheid bieden. Wat ik heb willen veranderen bij Probiblio is dat alles door het MT zou moeten worden beslist. De kunst van het slim omgaan met wat bibliotheken en de provincies van ons willen, verstaan we steeds beter."

Probiblio bedankt Anne Rube voor de gedrevenheid, deskundigheid en enorme toewijding die zij de afgelopen jaren aan iedereen die met haar werkte, heeft laten zien. Wij wensen haar van harte een mooie en succesvolle nieuwe toekomst. De opvolger van Anne Rube is Frans Bergfeld, de afgelopen negen jaar werkzaam als directeur-bestuurder van Bibliotheek Waterland.

Meer nieuws