Programmas en projecten 2017-2018: stand van zaken

Programmas en projecten 2017-2018: stand van zaken

Vanaf 1 januari 2017 werken de Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken en Probiblio samen in SOOB- en BOZH-programma’s en netwerkprojecten, met als doel dat bibliotheken hun resultaten beter, sneller en/of goedkoper bereiken. Elk kwartaal verschijnt er een rapportage. Bekijk en download hier het overzicht van de stand van zaken per 30 juni 2018, met op onderdelen een doorkijkje naar het derde kwartaal.

We volgen weer in grote lijnen de indeling die in alle kwartaalrapportages is gehanteerd. Leidend zijn de vier prioriteiten uit de landelijke innovatieagenda. Maar er is per 1 januari 2018 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Een belangrijke wijziging is dat de door de provincies Noord- en Zuid-Holland toegevoegde prioriteit 5 Bevordering culturele infrastructuur al na een jaar is vervallen. Onderdelen daarvan zijn opgenomen onder prioriteit 4 Verandering en verbreding van de klassieke bibliotheek. Daarnaast zijn er meer netwerkprojecten alleen voor Zuid-Hollandse bibliotheken. Vanwege haar veel lagere subsidie heeft de provincie Noord-Holland ervoor gekozen de prioriteiten Persoonlijke ontwikkeling en Participatie en zelfredzaamheid minimaal in te vullen: door middel van twee projecten Kennisdeling wordt Probiblio in staat gesteld de Noord-Hollandse bibliotheken te laten delen in de kennis die de projecten opleveren die wel in Zuid-Holland worden uitgevoerd.

Voor de goede orde: in deze rapportage passeren de innovatieve programma’s en projecten van en voor het netwerk van Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken, waaraan Probiblio een deel van haar subsidie besteed. Er zijn nog meer netwerkactiviteiten die Probiblio vanuit haar wettelijke taken met provinciale subsidies uitvoert. Het betreft diensten, zoals advies ten aanzien van digitalisering en de vervoersdienst, die weliswaar voortdurend doorontwikkeld maar niet (in co-creatie met bibliotheken) opgezet of geïnnoveerd worden. Over deze diensten worden bibliotheken via andere kanalen geïnformeerd.

Meer nieuws