Programmeurs goed van start met ons coachingstraject

Programmeurs goed van start met ons coachingstraject

Programmering binnen bibliotheken is de laatste jaren enorm veranderd. Dit heeft er mede voor gezorgd dat er veel nieuwe programmeurs zijn aangenomen, vaak van buiten de sector. Vanaf 2021 biedt Probiblio aan deze nieuwe collega’s te coachen, vanaf de werving tot en met hun eerste jaar dienstverband. Zo helpen we deze jonge programmeurs aan een stevige basis en plek in het netwerk.

De nieuw aangetrokken programmeurs bij bibliotheken vinden soms moeilijk aansluiting bij het werk, de bibliotheek en de branche. Dat kan hen in de weg staan om daadkrachtige invulling te geven aan hun functie. Ook het gegeven dat programmering vaak een solo-functie is, maakt het er niet gemakkelijker op. Inbedding en begeleiding in de eerste fase van hun dienstverband kan hierbij helpen.

Boost voor professionaliteit en expertise

Probiblio ondersteunt de programmering en de programmeurs bij bibliotheken al op verschillende manieren. Binnen projecten als HipHop In Je Bieb en Maken van Verhalen, of door het bieden van een overlegstructuur. Nu komt daar het coachen van jonge programmeurs bij. Hiermee geven we een boost aan de professionaliteit en expertise van de bibliotheekprogrammeur en ontsluiten we deze voor de branche. Ook programmeurs die voornamelijk alleen opereren en behoefte hebben aan een klankbord kunnen gebruikmaken van het coachingstraject.

De exacte vorm wordt in overleg bepaald. In principe zal het gaan om een reeks gesprekken om de anderhalve maand; meelezen met plannen en andere documenten en het beantwoorden van dringende vragen.

Interesse?

Neem contact op met Alek Dabrowski via tel. 06 24 54 60 27 of ADabrowski@probiblio.nl 

 

Meer nieuws