Project Gezinsaanpak is van start

Project Gezinsaanpak is van start

‘De cyclus van laaggeletterdheid doorbreken’; dat is het doel van de Gezinsaanpak. Er gebeurt al veel op het gebied van de bestrijding van laaggeletterde kinderen en hun ouders, maar vaak zijn deze initiatieven nog niet aan elkaar gekoppeld. Op 12 maart trapte Probiblio het traject Gezinsaanpak af met de 16 bibliotheken die we gaan ondersteunen bij het opzetten en implementeren van deze aanpak in hun organisatie.

Landelijk gebeurt er al veel op het gebied van gezinsaanpak. Vorig jaar publiceerde Probiblio het inspiratiedocument ‘De Kracht van de Gezinsaanpak’. Als vervolg starten Barbara van Walraven en Floor Banning, respectievelijk adviseurs Educatie en Basisvaardigheden bij Probiblio, het meerjarige project Gezinsaanpak. Doel is bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland te helpen om het werken vanuit de gezinsaanpak in hun organisatie te versnellen.

Bij de deelnemende bibliotheken vormden zich duo’s van een specialist Educatie (meestal leesconsulent) als een specialist Basisvaardigheden (meestal medewerker Taalhuis). Samen gaan zij het komende jaar aan de slag met hun persoonlijke actieplan. Dit plan zal er het komende jaar vooral op gericht zijn om bewustwording over de gezinsaanpak te creëren, zowel in de bibliotheek zelf, als  bij de externe partners en de gemeente. Belangrijk daarbij is om in gedachte te houden dat je de gezinsaanpak niet ‘even’ doet. De acties op dit gebied zullen niet meteen succesvol zijn; het vergt een lange adem en structurele aandacht vanuit de hele organisatie. Ook voor het managementteam van een bibliotheek is dit belangrijk om te weten.

Lees hier het verslag van de eerste bijeenkomst.

Meer weten over de gezinsaanpak?

Lees hier meer informatie over het project. Neem voor vragen contact op met adviseur Educatie Barbara van Walraven.

Meer nieuws