'Prominente Taalmaatjes' plan van aanpak voor bibliotheken

'Prominente Taalmaatjes' plan van aanpak voor bibliotheken

Met het project Prominente Taalmaatjes vraagt Bibliotheek Westland bekende mensen uit de regio zich in te zetten als taalvrijwilliger. Met succes: tijdens de Week van de Alfabetisering wordt onder andere de burgemeester van Westland Bouke Arends opgeleid tot gecertificeerd taalmaatje. Probiblio ontwikkelde een plan van aanpak voor bibliotheken om deze succesformule in hun regio uit te voeren.

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Laaggeletterdheid is groot maatschappelijk probleem, omdat de kloof tussen de mensen die wel en niet mee kunnen komen in de samenleving groeit. In de gemeente Westland hebben meer dan 16.000 mensen moeite met taal, rekenen of digitale vaardigheden. Zij kunnen moeite hebben met het invullen van formulieren, werken met een computer of het begrijpen van informatie over gezondheid en zorg. Een klein gedeelte hiervan is statushouder.

Burgemeester Arends: "Als je nieuw bent in Nederland is het is belangrijk om de taal te leren en zo snel mogelijk te integreren. Zo kun je meedoen in de maatschappij. Dat is niet alleen prettig voor de mensen zelf maar het maakt de Westlandse samenleving ook sterker. Het is mooi als Westlanders elkaar daarbij helpen."

Prominente Taalmaatjes is een mooi voorbeeld van een campagne die de kloof wil verkleinen tussen de mensen die wel en niet mee kunnen komen in de samenleving.

Met de Week van de Alfabetisering wil Stichting Lezen & Schrijven meer aandacht vragen voor laaggeletterdheid. In 2017 ging het project Prominente Taalmaatjes tijdens de Week van de Alfabetisering van start. Na het afronden van een training oefenen bekende Westlanders drie maanden lang de Nederlandse taal met een taalvrager. Inmiddels hebben onder andere wethouders, raadsleden en columnisten de training afgerond. Anne Rube, directeur van Probiblio, overhandigde op 10 september 2019 de certificaten aan de deelnemers van dit jaar, waaronder dus de burgemeester.

Het plan van aanpak volgt op de presentatie van Bibliotheek Westland tijdens de Probiblio Projectendag 2019. Toen werd het project Prominente Taalmaatjes gepitched als voorbeeld van een project dat mogelijk ook voor andere bibliotheken interessant zou kunnen zijn.

Bekijk het 'Plan van aanpak campagne Prominente Taalmaatjes'

Meer over laaggeletterdheid: 

Lees ook het NOS-bericht '2,5 miljoen laaggeletterden is "een probleem van ons allemaal"' van maandag 9 september 2019.

Foto: Op 10 september 2019 overhandigde Directeur van Probiblio Anne Rube (links) de certificaten van deelname aan de taaltraining aan de Prominente Taalmaatjes in Bibliotheek Westland, waaronder ook de burgemeester van Westland Bouke Arends (vijfde van rechts).

Meer nieuws