Publicatie: Jongeren over lezen en de bibliotheek - 'Als je leest ben je echt een nerd'

Publicatie: Jongeren over lezen en de bibliotheek - 'Als je leest ben je echt een nerd'

Jongeren gaan steeds minder lezen en met minder plezier. Probiblio laat jongeren in de publicatie Jongeren over lezen en de bibliotheek - 'Als je leest ben je echt een nerd' zelf aan het woord. Zij geven helder inzicht in wat jongeren nou echt willen én concrete tips om hen te bereiken.

Probiblio organiseerde in samenwerking met onderzoeksbureau Young Inspiration en Bibliotheek IJmond Noord en Bibliotheek Rijn en Venen focusgroepen en interviews over lezen en de bibliotheek met 18 jongeren. Bibliotheken krijgen door de frisse blik van deze jongeren beter inzicht in de doelgroep en concrete tips over wat ze belangrijk vinden, zodat ze jongeren beter kunnen bereiken.

Een aantal highlights uit de publicatie:

  • Lezen wordt over het algemeen positief gewaardeerd en het belang van lezen wordt ingezien, maar het wordt niet als ontspanning gezien.
  • Jongeren praten onderling weinig over lezen en/of goede boeken, vaak omdat ze bang zijn daarmee buiten de groep te vallen.
  • Het is voor jongeren lastig leuke boeken te vinden. Ze stappen niet vaak op een bibliotheekmedeweker af voor advies.
  • Een frisse, aansprekende, moderne uitstraling van de bibliotheek is belangrijk voor jongeren. 
  • De promotie van de bibliotheek zou van jongeren voor jongeren moeten zijn. Oftewel, jongeren moeten zelf centraal staan in de reclame.

Bekijk de publicatie om tips van jongeren zelf te lezen over hoe hen te bereiken >>

Opzet onderzoek

Voorafgaand aan de focusgroepen en interviews deed Probiblio deskresearch. Op basis hiervan leverde Probiblio samen met Bibliotheek IJmond Noord en Bibliotheek Rijn en Venen input aan onderzoeksbureau Young Inspiration voor het formuleren van de vragen voor de focusgroepen en interviews. Voor de focusgroepen en interviews hebben we zo divers mogelijke groepen samengesteld (verschillende leeftijden, gender, opleidingsniveaus, woonomgevingen en culturele achtergronden).

Bekijk de onderzoeksverantwoording >>

Vervolg

In 2023 krijgt dit project een vervolg. Hierbij worden in samenwerking met een bibliotheek groepsgesprekken met jongeren gevoerd in de bibliotheek over wat deze bibliotheek op het gebied van lezen en leren de jongeren kan bieden. Hierbij worden een aantal ideeën uitgewerkt en in de praktijk gebracht. De resultaten hiervan delen we via de website en nieuwsbrief.

Wil je meer tips over jongeren en de bibliotheek? Bekijk ons jongerendossier.

Wil je meer informatie over de publicatie of wil je betrokken zijn bij het project volgend jaar?
Neem dan contact op met Geert-Jan Davelaar, Marjolein Brood of Eva Bruinsma.

Meer nieuws