Publicatie: de Monitor Netwerk Zuid-Holland 2020

Publicatie: de Monitor Netwerk Zuid-Holland 2020

De provincie Zuid-Holland heeft in het Toetsingskader provinciale ondersteuningsinstelling Zuid-Holland aangegeven dat zij een betrokken en goed geïnformeerde overheid wil zijn. Om dit te bereiken heeft de provincie Zuid-Holland aan Probiblio gevraagd om een beeld te geven van het bibliotheeknetwerk in Zuid-Holland. Onderdeel daarvan is de Monitor Netwerk Zuid-Holland 2020, waarin ook de effecten van de coronacrisis op bijvoorbeeld de bezoekersaantallen duidelijk worden.

Download de Monitor Netwerk Zuid-Holland 2020.

De rapportage geeft inzicht in de resultaten en ontwikkelingen van de bibliotheekfuncties zoals benoemd in de Wsob. Een handig naslagwerk om te kijken hoe het staat in Zuid-Holland op het gebied van spreiding (vestigingen), leden en bezoeken, collectie en uitleningen, kernfuncties en activiteiten, samenwerkingspartners en bedrijfsvoering. Ook worden er vergelijkingen gemaakt tussen Zuid-Holland en Nederland, binnen Zuid-Holland tussen landelijk en stedelijk gebied en tussen bibliotheken met een klein en een groot verzorgingsgebied.

De belangrijkste resultaten uit het rapport op een rij:

  • De gemiddelde afstand tot aan de bibliotheek in Zuid-Holland is 1,5 kilometer en minder dan in totaal Nederland (2,0 kilometer). In het landelijk gebied van Zuid-Holland is de afstand tot aan de bibliotheek gemiddeld 1,8 kilometer, in het stedelijk gebied 1,4 kilometer.
  • Het aantal leden daalde in 2020 licht in Zuid-Holland. Deze trend zien we ook, in iets sterkere mate, in de rest van Nederland. De daling zien we zowel onder volwassen als onder jeugdleden.
  • Door de sluiting van de bibliotheken daalde het bezoekersaantal in 2020 met maar liefst 44%, het aantal uitleningen daalde met 28%. Het aantal uitleningen van e-books, daarentegen, steeg met maar liefst 48% in Zuid-Holland.  
  • Het aantal vrijwilligers dat werkzaam is in de bibliotheek is in 2020 min of meer gelijk gebleven en ligt nog altijd een stuk hoger dan het aantal betaalde medewerkers.
  • De bibliotheken in Zuid-Holland hebben zich de coronaperiode bijzonder flexibel opgesteld en hebben veel nieuwe en gewijzigde dienstverlening aangeboden.

In de zomer van 2022 zijn de Wsob-cijfers over 2021 beschikbaar en begint de afdeling Onderzoek van Probiblio met de monitor over 2021. 

Meer informatie

Voor vragen over de netwerkmonitor kun je terecht bij Ingrid Balijon.

Meer nieuws