Publicatie: Leven lang leren in de bibliotheek, een verkenning

Publicatie: Leven lang leren in de bibliotheek, een verkenning

‘Er is geen leeftijd waarop het niet mogelijk en nuttig is om te leren’

Markies de Condorcet (1743-1794)

Een leven lang leren is een van de leidende beginselen van het bibliotheeknetwerk. Elke bibliotheek geeft op eigen, inspirerende, creatieve, ondernemende wijze invulling aan deze kerntaak. De publicatie van Probiblio ‘leven lang leren, een verkenning’ is uitgebracht om ervaringen uit de praktijk te delen. Onder andere zes Zuid-Hollandse bibliotheekdirecteuren komen aan het woord om hun visie op de maatschappelijke meerwaarde van de bibliotheek te geven.

De publicatie geeft handvatten voor eigen reflectie op het thema. Het biedt stof tot nadenken over de rol van de bibliotheek binnen dit thema en het politieke denken over een leven lang leren.

Download hier de publicatie.

Weinig tijd maar toch nieuwsgierig? Lees in ieder geval de inleiding, de samenvatting van de interviews en de slotbeschouwing om een goede indruk krijgen van de belangrijkste inzichten uit de publicatie.


Meer informatie:

Anne-Marie van der Poel, avdpoel@probiblio.nl

Meer weten?

Lees meer over Leven Lang Leren

Meer nieuws