Reacties op het Regeerakkoord 2017: sociaal domein

Reacties op het Regeerakkoord 2017: sociaal domein

Probiblio bekeek de reacties op het Regeerakkoord 2017 van organisaties actief voor basisvaardigheden en in het sociaal domein. Er komt extra geld voor laaggeletterdheid. Kansrijke asielzoekers en statushouders in een AZC krijgen vanaf dag één taalles. De taaleis van het inburgerexamen wordt verhoogd van A2 naar B1. In de ouderenzorg gaat er veel aandacht uit naar eenzaamheid. De maximale vrijwilligersvergoeding gaat omhoog. Om het regeerakkoord voor iedereen begrijpelijk te maken schreef Stichting Lezen & Schrijven de inleiding van het regeerakkoord in begrijpelijke taal.

Stichting Lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven is blij dat het kabinet doorgaat met de aanpak van laaggeletterdheid. De stichting vindt dat het extra geld moet worden besteed aan een aanpak die echt werkt, zoals Taal voor het Leven. Merel Heimens Visser maakt zich zorgen om wat de Ombudsman de 'illusie van de zelfredzaamheid' noemt. 'Beleidsmakers die zichzelf als norm nemen vergeten dat veel mensen moeite hebben met taal. We roepen het kabinet op ook rekening te houden met deze groep. Denk aan hen als je nieuw beleid maakt. En leg je beleid in gewone taal uit.'

Lees het commentaar van Stichting Lezen & Schrijven

Het Begint met Taal

Hier zijn ze blij dat nieuwkomers vanaf dag één taalles krijgen en er extra geld komt voor laaggeletterdheid. Het Begint met Taal ziet een duidelijke rol voor taalvrijwilligers die anderstaligen wegwijs maken in de Nederlandse taal en samenleving. Integreren kun je niet alleen! Er komt extra geld voor laaggeletterdheid. Dit geld kan ingezet worden voor meer formele taalles én taalcoaching door vrijwilligers.

Lees de reactie van Het Begint met Taal

VluchtelingenWerk Nederland

Deze organisatie heeft met zorg kennisgenomen van het regeerakkoord. Het merendeel van de plannen rond migratie en integratie is wat hen betreft spijkerhard. De regeringsplannen ademen één en al afweren en uitsluiten en zijn goeddeels gericht op het afschuiven van verantwoordelijkheid voor de bescherming van vluchtelingen. VluchtelingenWerk geeft input aan het regeringsverklaringsdebat met het sturen van een brief aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer. In de brief staat een reactie op punten uit de migratie- en integratieparagraaf van het regeerakkoord.

Lees de brief van VluchtelingenWerk

Brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland

De brancheorganisatie zocht uit wat het Regeerakkoord betekent voor het sociaal domein. Er is nog steeds aandacht voor de transformatie van het sociaal domein. De transformatie jeugdhulp krijgt een vervolg, er is aandacht voor preventie en gezondheidsbevordering en bij de ouderenzorg is er extra aandacht voor eenzaamheid.

Lees hier over de veranderingen voor het sociaal domein

Vrijwilligerswerk.nl

Vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie kunnen voortaan een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. De maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding wordt verhoogd. Vrijwilligers kunnen nu maximaal € 1500,- per kalenderjaar als onbelaste onkostenvergoeding ontvangen. Dit bedrag wordt verhoogd met € 200,- . Vrijwilligers, zoals coördinatoren, kunnen (ook financieel) meer beloond worden.

Lees hier de reactie van Vrijwilligerswerk.nl

Meer nieuws