Read2me! zoekt naar alternatief

Read2me! zoekt naar alternatief

Door de strenge coronamaatregelen is het op dit moment voor scholen en bibliotheken een grote uitdaging om voorleeswedstrijden te organiseren. Daarom heeft Stichting Lezen besloten om Read2Me! dit schooljaar niet door te laten gaan. Wel wil de organisatie van Read2Me! blijven werken aan het stimuleren van leesplezier en leesmotivatie, juist ook dit jaar. Daarom wil Stichting lezen het budget van Read2Me! gebruiken voor alternatieve manieren om toch de leerlingen en de docenten te ondersteunen.

Hiervoor wordt het Read2Me!-netwerk ingezet. Om dit te kunnen doen zijn er twee vragen opgesteld:

  • Waar zijn docenten op dit moment echt mee geholpen als het gaat om het stimuleren van leesmotivatie bij brugklassers? Inspiratie in de vorm van een virtueel schrijversbezoek bijvoorbeeld, of concreet lesmateriaal? Ook valt er te denken aan kleinere activiteiten of juist deskundigheidsbevordering om hun eigen expertise te vergroten.
  • Waar zijn lokale bibliotheken mee geholpen om de scholen en docenten op de beste manier te kunnen ondersteunen?
     

Wij zien jullie input heel graag tegemoet via voorleeswedstrijd@probiblio.nl, voor 1 februari. Op basis van deze input geeft Stichting Lezen de plannen verder vorm. Uiteraard zijn er ook financiële consequenties. De inzet van Stichting Lezen is de Read2Me!-bijdrage aan bibliotheken zoveel mogelijk in stand te houden, mits we een manier vinden om die bijdrage nuttig en verantwoord in te zetten. In de eerste of tweede week van februari organiseert Stichting Lezen met een aantal mensen uit het veld een brainstorm om de plannen te concretiseren. Laat het ons weten als je interesse hebt om hieraan mee te doen.

De Nationale Voorleeswedstrijd en de PABO Voorleeswedstrijd gaan, in aangepaste vorm, vooralsnog door.

Vragen?

Voor meer informatie of vragen, neem contact op met Charlotte Lehmann, via voorleeswedstrijd@probiblio.nl

Meer nieuws