Handige rekenhulp collectieprofiel voortgezet onderwijs

Handige rekenhulp collectieprofiel voortgezet onderwijs

De bibliotheek en de Bibliotheek op school zijn goede manieren om de doelgroep 12+ te bereiken en te enthousiasmeren voor lezen. Maar hoe weet je als collectioneur precies hoeveel boeken van welke categorieën je moet kopen voor de jongerenafdeling of voor Bibliotheek op school vo? En wat kost dat? Hiervoor is nu een collectieprofiel gemaakt, een mooi resultaat van samenwerking tussen de teams Onderwijs & Kinderopvang en Collectieadvies & programmering van Probiblio. Hiermee krijg je de gewenste informatie, gebaseerd op jouw situatie en schoolsoort.

In het collectieprofiel zijn per schoolsoort voor de verschillende boekenrubrieken al percentages vooraf ingevuld. Maar je kunt het profiel ook aanpassen naar jouw eigen situatie. Daarna berekent het model 2 varianten:

  1. Het benodigde budget wordt berekend op basis van het aantal gewenste boeken per leerling;
  2. Het aantal boeken per rubriek dat je kunt kopen wordt uitgerekend, op basis van het beschikbare budget.

Download het rekenschema hier >>

Meer nieuws