Samenwerking L&S en Rijnmond bibliotheken

Samenwerking L&S en Rijnmond bibliotheken

De samenwerking tussen Lezen & Schrijven en de bibliotheken in de regio Rijnmond gaat heel vaak goed. Echter, soms lijkt het alsof ze elkaar in de weg zitten. Maar, is dat ook zo? Vorige maand gingen Lezen & Schrijven, de bibliotheekdirecties en Probiblio hier met elkaar over in gesprek.

Elkaar betrekken en gebruik maken van ieders expertise vormt de basis van een goede samenwerking concludeerden we met elkaar. Als aftrap voor de discussie gaf Ester van der Wiel, rayoncoördinator Zuid-Holland van L&S, een presentatie die voor een aantal mensen nieuw inzicht bood.


Praten over samenwerking in het sociaal domein: Ellie van der Meer, evdmeer@probiblio.nl

Meer nieuws