Scholen gezocht voor pilot dBos en Taal voor Thuis

Scholen gezocht voor pilot dBos en Taal voor Thuis

Stichting Lezen/Kunst van Lezen start samen met Stichting Lezen & Schrijven een pilot gericht op laagtaalvaardige ouders. Uit onderzoek blijkt dat ouders grote invloed hebben op de schoolprestaties en het leesplezier van hun kinderen. Voor laagtaalvaardige ouders is het echter niet vanzelfsprekend om kinderen thuis te helpen met taal en lezen, vanwege hun eigen taalniveau. Daarnaast zijn deze ouders zich soms niet bewust van de positieve rol die ze kunnen spelen in de taal- en leesontwikkeling van hun kind.  

Wil je er ook voor zorgen dat alle ouders hun kinderen kunnen stimuleren in hun taal- en leesontwikkeling? Geef je dan op voor de pilot waarin de aanpak van de Bibliotheek op school gekoppeld wordt aan een speciale variant van de oudercursus Taal voor Thuis.

Pilotscholen

Vier scholen in Nederland, één school uit elke regio (N-Z-W-O) kunnen meedoen aan de pilot. In onderstaande bestanden vind je achtergrondinformatie en een toelichting op de pilot. Tevens staat beschreven wat de organisatoren van de pilotscholen en van de betrokken leesconsulent verwachten. 

Rol leesconsulent

Welke rol heeft de leesconsulent:

  • Werft de scholen
  • Is het aanspreekpunt voor de vrijwilliger die de oudercursus geeft, wat betreft de vragen over de Bibliotheek op school
  • Is in ieder geval bij de eerste bijeenkomst van de oudercursus aanwezig en verder indien nodig bij sommige onderdelen van de cursus
  • Begeleidt het bezoek aan de Bibliotheek door de cursisten en vrijwilliger

Kunst van Lezen vergoedt de uren die je hiervoor maakt. Er wordt nog bekend gemaakt wat het maximum aantal te vergoeden uren zal zijn. 

Aanmelden

Scholen kunnen zich tot en met vrijdag 24 november aanmelden bij Dia Wesseling via dwesseling@probiblio.nl. Stichting Lezen/Kunst van Lezen en Stichting Lezen & Schrijven selecteren uiterlijk maandag 11 december uit alle aanmeldingen de vier pilotscholen.

Meer informatie over deze pilot vind je hier: 

Meer nieuws