School- en MediatheekWise nieuws

School- en MediatheekWise nieuws

Op 21 november is in het gebruikersoverleg schoolWise uitgebreid gesproken over privacy en het importeren van leerlingengegevens. Daarnaast is JuniorWise aangekondigd. 

SchoolWise

Door de aangescherpte privacywetgeving vanaf 25 mei 2018 wordt niet alleen de school, maar ook de Bibliotheek gezien als verantwoordelijke voor de privacy rondom leerlinggegevens. Dit betekent onder andere dat de Bibliotheek de ouders om toestemming moet vragen om leerlingen lid te maken van de Bibliotheek. Als gevolg van deze aanscherping kiezen een aantal bibliotheken ervoor leerlingen niet meer in te schrijven als lid van de Bibliotheek, maar alleen lid te maken van de schoolbibliotheek. Dit neemt echter niet weg dat gegevens van leerlingen wel degelijk vindbaar zijn in het bibliotheeksysteem. Bijvoorbeeld als er gezocht wordt op pasnummer, actor id of als de leerling met zijn ouders een lidmaatschap in de Bibliotheek afsluit. Ook leerlingen, die bij een eerdere import zijn ingeschreven worden door deze actie niet uitgeschreven. Deze leerlingen blijven gewoon lid van de Bibliotheek. 

Probiblio streeft ernaar zo snel mogelijk aangepaste documenten te leveren, die gebruikt kunnen worden om de verwerkersovereenkomst tussen school en Bibliotheek af te sluiten. Op mijnprobiblio is al een toestemmingsbrief te vinden (ICT > Wise > schoolWise) waarmee ouders toestemming kunnen geven voor een bibliotheekabonnement. 

JuniorWise

Vanaf januari beschikbaar: JuniorWise de portal voor de jeugdbibliotheek.

De portal is speciaal ontwikkeld voor kinderen (8 t/m 12 jaar) en bevat de titelverrijkingen uit schoolWise als ook alle digitale content uit Jeugdbieb. Neem zelf een kijkje op de demoversie. JuniorWise wordt gratis beschikbaar voor alle bibliotheken die gebruik maken van schoolWise. Andere bibliotheken kunnen het afnemen op aanvraag van offerte. 

Heb je vragen over SchoolWise of JuniorWise? Neem contact op met de applicatiebeheer via schoolwise@probiblio.nl

Meer nieuws