SOOB-bijeenkomst 100% actief bereik

SOOB-bijeenkomst 100% actief bereik

SAMEN GROTE HOOGTEN BEREIKEN 

Hoe bereiken we alle jongeren van 0 tot 18 jaar in Noord-Holland? En hoe zorgen we ervoor dat zij echt actief worden in de bieb? Deze vragen stonden centraal tijdens de SOOB-bijeenkomst op 11 mei in de OBA. Medewerkers van elf Noord-Hollandse bibliotheken en Probiblio werkten in energieke co-creatievormen aan concrete doelstellingen en vervolgstappen voor de projectgroepen 0-4 en 0-18. 

Echt aan het werk

Martin Berendse, directeur van de OBA en trekker van dit programma, leidde de dag in. Hij gaf kort weer wat er al besproken en gerealiseerd is en zoemde in op de vraag 'Hoe kan het dat niet alle kinderen lid zijn van de bibliotheek? Het is gratis!' Met die woorden gaf hij de deelnemers een mooie doelstelling voor de dag mee. 'Vandaag gaan we echt aan het werk!' 

De volgende onderdelen stonden op het programma:

Met de projectgroepen de volgende thema's uitwerken:

  • Deskundig personeel: Hoe komen we aan deskundig personeel met andere, nieuwe competenties die nodig zijn om de doelgroep te bereiken?
  • Marketing & Communicatie: Hoe bereiken we de doelgroep(en), wat voor verhaal vertellen we en hoe vertellen we dat?
  • Inventariseren van goede, al bestaande programma's voor de doelgroep en overdraagbaar maken voor gebruik in Noord-Holland. 

Creatief met kranten

Zo gezegd, zo gedaan. Het credo van de dag was dus creatief samenwerken en tot resultaten komen. Om die samenwerking alvast een boost te geven, werd tussen vier teams een echte challenge uitgevoerd: de hoogste toren bouwen van slechts kranten en plakband. Alle teams kozen een eigen werkwijze en niet alleen de samenwerking steeg tot grote hoogten, ook de torens reikten tot het plafond. Dat beloofde veel voor de rest van de dag! 

Satellieten, huizen en pilaren

Nadat in groepjes nagedacht werd over de 'wat, hoe en voor wie?' met betrekking tot de onderwerpen Marketing & Communicatie en Deskundig Personeel, werd dit samengevat in een beeld, een metafoor. Voor marketing en communicatie werd de metafoor 'Het universum' gekozen, omdat de Bibliotheek overal zichtbaar moet zijn, universele waarde biedt, overal satellieten heeft die als communicatiekanalen fungeren en samen met de sterren (vestigingen) een heel stelsel vormen. De andere metafoor was 'Een stevig huis': het personeelsbeleid moet opgebouwd worden als een stevig huis met pilaren die staan voor omgeschoold en nieuw personeel, uit andere sectoren met andere competenties. Die pilaren rusten op een stevige basis: de visie van directie en MT op het personeel van de toekomst. 

De ambitie werd meteen omgezet in actie: projectgroepen rondom de twee onderwerpen werden geformeerd en afspraken gemaakt. 

Best practices

Het is niet de bedoeling het wiel opnieuw uit te vinden. Er zijn verschillende succesvolle projecten waarmee jeugd en jongeren goed bereikt worden. Welke ken je en kunnen we gebruiken in Noord-Holland? Deze opdracht kregen de deelnemers mee in hun lunchpakketje. Na de lunch pitchte iedere deelnemer een succesvol project. Met stickers werden deze gerankt op haalbaarheid in beide projectgroepen. Een top 5 bij beide projectgroepen wordt verder uitgewerkt. 

En nu?

Er ligt een basis om op de onderwerpen Marketing & Communicatie en Deskundig Personeel door te gaan. De projectgroepen zijn ingedeeld, hebben eerste afspraken gemaakt en kunnen aan de slag. Er is een ranking gemaakt van best practices die uitgerold kunnen worden in Noord-Holland. Op 12 september volgt een nieuwe bijeenkomst waarbij de groepen hun eerste resultaten delen. De actieve, co-creatieve werkvormen zorgden voor een goede vibe bij de deelnemers en zij keerden allemaal geïnspireerd huiswaarts. Met deze bijeenkomst zijn in ieder geval alle projectdeelnemers actief bereikt. Nu de jeugd nog!

Meer informatie

Neem contact op met Barbara van Walraven via bvwalraven@probiblio.nl

 

 

Meer nieuws