Start met strategische personeelsontwikkeling en hr-beleid

Start met strategische personeelsontwikkeling en hr-beleid

Strategische personeelsontwikkeling (SPO) geeft de bibliotheken inzicht in de gewenste personele bezetting om de strategische doelstellingen te kunnen realiseren. Hiermee kan het strategisch hr-beleid worden ontwikkeld en kunnen de in-, door- en uitstroomplannen voor de komende jaren worden opgesteld. Voor dit complexe en vaak gevoelige proces ontwikkelden we een stappenplan. 

Jaarlijks leveren bibliotheken jaarplannen op met daarin omschreven wat de ambities zijn voor het komende jaar. Deze zijn vaak uitgeschreven in concrete activiteiten, de resultaten en de bijbehorende geldstromen. Hoe zit het met de medewerkers die de jaarplannen gaan uitvoeren? Heb je als bibliotheek de juiste medewerkers in huis? Hoe zorg je er voor dat iedereen de juiste kennis, vaardigheden en competenties heeft? En hoe ga je om met de uitstroom door pensionering in de komende jaren? Waar zit je talent en wie kan misschien niet meer optimaal bijdragen door alle nieuwe ontwikkelingen?

Zelf aan de slag met behulp van het stappenplan

Strategische personeelsontwikkeling is een complex en vaak ook gevoelig proces. Het vraagt tijd en aandacht om dit goed te doen. Het kijken naar je medewerkers kan lastige vraagstukken opwerpen en ook mooie inzichten opleveren. In dit stappenplan bieden we je praktische handvatten aan om vanuit een strategische hr-bril naar de medewerkers te kijken.

Download het stappenplan >>

Het stappenplan is ontwikkeld door de hr- adviseurs van Bibliotheek Westland, Gemeentebibliotheek Den Haag, Bibliotheek Schiedam en Probiblio.

Bijeenkomst over Strategische Personeelsontwikkeling

Op 20 oktober organiseren we een bijeenkomst voor hr-adviseurs of hr-verantwoordelijken van bibliotheken waarin we het stappenplan verder toelichten. Je kunt hiervoor tot 20 oktober aanmelden.

Meld je aan voor deze bijeenkomst >>

Meer informatie

Wil je meer weten over dit onderwerp of de bijeenkomst? Neem contact op met Maaike Verhoeven, Adviseur HRD: mverhoeven@probiblio.nl.

 

Meer nieuws