Start onderzoek naar de waarde van de bibliotheek

Start onderzoek naar de waarde van de bibliotheek

Op initiatief van het Wise Directeurenoverleg (WDO) start een onderzoek voor alle Nederlandse openbare bibliotheken, om hen te ondersteunen bij het inzichtelijk maken van hun culturele, maatschappelijke en educatieve waarde voor subsidieverstrekkers en gebruikers. Dit onderzoeksinitiatief is omarmd door Probiblio, BiSC, Cubiss, NBD Biblion en OCLC. Zij nemen samen de financiering van het onderzoek voor hun rekening.

Het uitgangspunt van het onderzoek is dat bibliotheken een publieke voorziening zijn en dat financiering vanuit de overheden beter verankerd zou moeten worden. Specifiek willen de samenwerkingspartners bibliotheekdirecteuren met dit onderzoek een praktische handreiking bieden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 en de daaropvolgende coalitievorming. Het rapport zal daarom met name gericht zijn op de onderbouwing van de maatschappelijk-educatieve bibliotheek voor beleidsmakers en uitvoerders. Maar kan ook gebruikt worden in het gesprek met andere stakeholders.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door prof. dr. Frank Huysmans, bijzonder hoogleraar Information Society aan de Universiteit van Amsterdam en zelfstandig onderzoeker en adviseur bij WareKennis. Het onderzoek wordt eind januari 2022 opgeleverd en openbaar gepubliceerd voor alle Nederlandse openbare bibliotheken. Aansluitend organiseren de samenwerkende partijen een webinar waarin de uitkomsten van dit onderzoek worden samengevat.

Bron: website OCLC.

Tip: in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen maakte Probiblio de video 'De bibliotheek: het hart van de stad'. Die laat zien wat de rol is van bibliotheken in de gemeente en welke verantwoordelijkheid gemeentes hebben om te zorgen voor een robuuste bibliotheek. Download de video en deel hem met je gemeente- en samenwerkingspartners en met het bredere publiek!

Meer nieuws