Stimuleringsregelingen BoekStart in de kinderopvang: er is nog plek!

Stimuleringsregelingen BoekStart in de kinderopvang: er is nog plek!

Wil je starten met BoekStart in de kinderopvang of uitbreiden en kan je een ‘steuntje in de rug’ goed gebruiken? Maak dan gebruik van de stimuleringsregelingen! 

Bibliotheken kunnen met betrekking tot BoekStart in de kinderopvang een beroep doen op twee verschillende regelingen. Een belangrijk uitgangspunt bij beide regelingen is dat er een samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen de Bibliotheek en de kinderopvang en dat er wordt deelgenomen aan de Monitor. De twee verschillende regelingen in het kort: 

1.       Stimuleringsregeling BoekStart in de kinderopvang - regulier

Deze Stimuleringsregeling 2018 is bedoeld voor de basisbibliotheken die nog niet met BoekStart in de kinderopvang werken. Het is ook mogelijk om hiervan gebruik te maken als basisbibliotheken al gestart zijn, maar nu in een nieuwe gemeente voor het eerst BoekStart in de kinderopvang invoeren. Eerst genoemde basisbibliotheken, die helemaal nog niet met BoekStart in de kinderopvang werken, gaan voor. Het overgebleven budget wordt dan verdeeld over de andere basisbibliotheken die met een nieuwe, andere gemeente voor deze regeling in aanmerking willen komen.

Van de Bibliotheek wordt verwacht dat ze, naast het aantal door Kunst van Lezen gesubsidieerde locaties, zelf een gelijk aantal locaties inbrengen met eigen middelen (gesubsidieerd door de gemeente of de kinderopvang). De Bibliotheek verdubbelt dus als het ware het aantal locaties. Het werven van nieuwe locaties kan bij aanvang maar ook tijdens het traject plaatsvinden.

Meer informatie over deze regeling lees je in dit PDF bestand.

Wil je in aanmerking komen voor deze regeling? Vul dan het aanvraagformulier in.

2.       Stimuleringsregeling BoekStart in de kinderopvang -  breed

De brede stimuleringsregeling 2018 is bedoeld voor basisbibliotheken die BoekStart in de kinderopvang in alle locaties van één kinderopvangorganisatie tegelijkertijd opzetten. Of voor basisbibliotheken die in één gemeente BoekStart in de kinderopvang voor alle kinderopvangorganisaties tegelijk opzetten. Deze regeling is bedoeld om de omvang van deelname aan BoekStart in de kinderopvang in het werkgebied nadrukkelijk te stimuleren.

Meer informatie over deze regeling lees je in dit PDF bestand.

Wil je in aanmerking komen voor deze regeling? Vul dan het aanvraagformulier in

Aanvraagformulieren kunnen gemaild worden naar Stephanie de Kruif, sdekruif@probiblio.nl

Let op: omdat nog niet duidelijk is of er volgend jaar weer dergelijke regelingen komen, is het extra belangrijk dat we alle aanvragen vóór 15 juli binnen hebben.

Meer nieuws