Strategische begrotingstool na pilot-ervaringen beschikbaar

Strategische begrotingstool na pilot-ervaringen beschikbaar

Verschillende bibliotheken hebben hun interesse al getoond in de tool die de financiële consequenties van beleidsvoornemens in een meerjarenbegroting inzichtelijk maakt. De Strategische Begroting Tool (SBT), die Probiblio heeft ontwikkeld, biedt voor hen zeker toegevoegde waarde. 

De SBT kun je inzetten om de financiële impact van strategische keuzes in te schatten. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de Bibliotheek op school, BoekStart in de kinderopvang of een servicepunt. Zo verkrijg je inzicht in de financiële consequenties van de keuzes voor de komende vijf jaar. De tool maakt gebruik van een aantal landelijk ontwikkelde rekenmodellen.  


Op dit moment testen we de tool ook in een Bibliotheek die geen financiële dienstverlening bij Probiblio afneemt. Op basis van deze ervaringen én de eerdere ervaringen van andere bibliotheken, passen we de tool waar nodig aan. Deze mogelijke aanpassingen zullen vooral zitten in verbeterde functionaliteiten. Zodra dit is gebeurd, wordt de SBT kosteloos aan Zuid-Hollandse bibliotheken aangeboden.

Meer nieuws