Streamen van gesproken boek

Streamen van gesproken boek

Passend Lezen in de Bibliotheek biedt bibliotheekleden met een leesbeperking de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met gesproken boeken. De Bibliotheek kan haar dienstverlening op deze manier uitbreiden. Leden die slechter gaan zien, kunnen toch blijven 'lezen' bij de Bibliotheek en dyslectici krijgen meer keuze in gesproken boeken. De pilot Streamen van het gesproken boek is achter de rug. Bibliotheken ontvangen binnenkort een promotiepakket voor de dienst Passend Lezen in de Bibliotheek.

Historie Passen Lezen

Passend Lezen is sinds 2007 geïntegreerd in het openbare bibliotheekstelsel. Hierdoor kregen de bibliotheken er als het ware een extra filiaal bij met een dienstverlening gericht op mensen met een leesbeperking. Veel bibliotheken hebben de afgelopen jaren tijd en energie gestoken in het informeren van de eigen klanten (senioren en dyslectici), maar ook in het bereiken van nieuwe doelgroepen (via scholen, verzorgingshuizen en Bibliotheek aan huis diensten), over de dienstverlening van Passend Lezen.

Om deze rol serieus in te kunnen vullen konden de bibliotheken gebruik maken van door de KB ingestelde subsidies. Veelal werden daarvan kleine collecties leeshulpmiddelen (bijvoorbeeld een loep), daisyroms en daisyspelers aangeschaft om de klanten kennis te laten maken met de fysieke en digitale mogelijkheden van passend lezen. De laatste stap in de volledige integratie van Passend Lezen en Bibliotheken is het project Streamen gesproken boek. 

Pilot Streamen

In 2016 heeft in ongeveer veertig bibliotheken een pilot plaatsgevonden. Deze bibliotheken ontvingen een subsidie om het streamen van zo'n 45.000 gesproken boeken van Passend Lezen via de eigen website aan de eigen klanten te testen. Dit jaar, en waarschijnlijk ook nog de komende jaren, wordt deze dienstverlening uitgerold naar de rest van de bibliotheken in Nederland. Hiermee kunnen alle bibliotheken beschikken over een prachtige extra dienstverlening voor hun klanten en is de digitale en fysieke integratie van Passend lezen en de bibliotheken een feit. 

Doel van de integratie van Passend Lezen in de bibliotheken is de 'eigen' klanten optimaal te informeren over de mogelijkheden. Hierbij mag de klant zelf bepalen of hij/zij het contact rechtstreeks, dan wel via de Bibliotheek wil laten verlopen. Een tweede doelstelling is om via de samenwerking met de bibliotheek nieuwe mensen die in aanmerking komen voor Passend Lezen te bereiken. 

Meer informatie via Peter Spuij, pspuij@probiblio.nl 

Meer nieuws