Subsidie laagtaalvaardige ouders verhoogd

Subsidie laagtaalvaardige ouders verhoogd

De subsidie vanuit het programma Tel mee met Taal is in 2018 verhoogd met € 4.000.000. Dit bedrag is specifiek voor ondersteuning van laagtaalvaardige ouders. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen taaltrajecten voor deze ouders en overige activiteiten ter verbeteren van hun taalvaardigheid, de versterking van een educatief partnerschap of bevorderen van een educatief thuismilieu.

Laaggeletterdheid is een probleem met grote maatschappelijke gevolgen. Daarom heeft het vorige Kabinet via het actieprogramma Tel mee met Taal gericht aandacht gegeven aan zowel preventie als curatie van laaggeletterdheid. Kunst van Lezen is binnen Tel mee met Taal verantwoordelijk voor de preventieve lijn via de programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school waarbij eind 2018 één miljoen kinderen worden bereikt met leesbevorderingsactiviteiten. Kunst van Lezen werkt daarnaast aan de verbinding van preventie en curatie met de focus op het laagtaalvaardige gezin.

Vanaf 1 januari 2018 is er binnen Tel mee met Taal een nieuwe subsidie van vier miljoen beschikbaar voor projecten die de betrokkenheid van laagtaalvaardige ouders bij de (taal)ontwikkeling van hun kinderen stimuleren, onder meer door het vergroten van de taalvaardigheid van de ouders zelf. Deze ‘Gelijke Kansen’-regeling is een uitgelezen kans voor de Bibliotheek: zij is een verplicht partner in de aanvraag. Bovendien speelt de Bibliotheek in lokale geletterdheidsnetwerken al een grote rol als het gaat om zowel preventief als curatief taalbeleid. Door te focussen op laagtaalvaardige ouders en hun kinderen komen curatie en preventie samen en kunnen beide benaderingen elkaar versterken.

Lees de volledige toelichting van Kunst van Lezen

1.       Taaltrajecten voor laagtaalvaardige ouders

Een taaltraject is een opleidingstraject of cursus verzorgd door of onder de verantwoordelijkheid van een opleider. De taaltrajecten moeten gericht zijn op aantoonbaar laagtaalvaardige ouders en moeten aantoonbaar effect hebben. Dit geldt niet voor overige activiteiten. Voor de taaltrajecten is 3 miljoen euro beschikbaar. 

2.       Overige activiteiten

Overige activiteiten dragen bij aan het verbeteren van de taalvaardigheid van ouders, het versterken van een educatief partnerschap en/of bevorderen een educatief thuismilieu Voor de overige activiteiten is 1 miljoen euro beschikbaar. Een aantal voorbeelden van overige activiteiten die in de toelichting op de subsidieregeling worden genoemd:

  • Onderzoek naar effectievere manieren om laagtaalvaardige ouders te bereiken.
  • Kennisdelingsactiviteiten en netwerkbijeenkomsten.
  • Expertisebevordering en professionalisering van professionals en/of vrijwilligers.

Meer informatie over deze regeling vind je op de site van Steunpunt Basisvaardigheden.

Overweeg je een subsidieaanvraag? Probiblio denkt graag met je mee, contactpersoon is Ellie van der Meer, evdmeer@probiblio.nl of telefonisch via 06 14374905. 

Meer nieuws