Subsidieregeling 75 jaar vrijheid in Zuid-Holland

Subsidieregeling 75 jaar vrijheid in Zuid-Holland

In 2019 en 2020 viert heel Nederland dat het 75 jaar geleden is dat Nederland is bevrijd. Dit is een bijzonder moment. De provincie Zuid-Holland besteedt, net als alle andere provincies en het Nationaal Comité 4 en 5 mei, uitgebreid aandacht aan 75 jaar vrijheid. Zuid-Holland is op 5 mei 2020 gastprovincie van de start van de landelijke viering van Bevrijdingsdag. De provincie stelt subsidie beschikbaar voor festiviteiten rond dit thema. Samen met bibliotheken wil Probiblio een aanvraag indienen.

De subsidieregeling is beschikbaar voor ‘initiatieven die gericht zijn op het herdenken, vieren en koesteren van de bevrijding van Zuid-Holland in 1945 en 75 jaar Vrijheid’. Probiblio heeft na een eerste inventarisatieronde langs Zuid-Hollandse directeuren besloten om namens een aantal Zuid-Hollandse bibliotheken een aanvraag in te dienen. 

Doe je mee?

Medio juli zal er met de geïnteresseerde bibliotheken in een brainstorm worden bepaald over wat voor soort project het zal gaan. Je kunt hier nog bij aansluiten door te mailen naar communicatie@probiblio.nl. In augustus ontvangen alle Zuid-Hollandse directeuren het projectidee, met de vraag of zij interesse hebben de subsidie mede aan te vragen. Bibliotheken kunnen natuurlijk ook individueel gebruik maken van de subsidieregeling (aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 31 augustus en vóór 1 mei 2020). 

Lees meer op www.zuid-holland.nl/actueel/75-jaar-vrijheid/

We houden je via onze nieuwsbrief op de hoogte.

Heb je vragen of ideeën? Stuur een mail naar communicatie@probiblio.nl.

Meer nieuws