Taalcafés en cursussen digitale vaardigheden: een kwalitatief onderzoek naar ervaringen en opbrengsten

Taalcafés en cursussen digitale vaardigheden: een kwalitatief onderzoek naar ervaringen en opbrengsten

“Je hoeft niet bang te zijn, je mag fouten maken.”

Bibliotheken spelen een grote rol in het lokale aanbod in basisvaardigheden, met name taal- en computervaardigheid. Zij bieden deelnemers de mogelijkheid om te oefenen met taal en de computer, Nederlands te spreken, de cultuur te leren kennen en het vervolgens direct toe te passen in het dagelijks leven. Dit gebeurt onder andere door Taalcafés en cursussen digitale vaardigheden zoals Klik & Tik. Maar hoe helpt dit mensen met een taalachterstand precies? Wat is het aanbod en wat zijn de effecten? Om inzicht te krijgen in deze vragen is in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek (KB) en Probiblio door onderzoeksbureau Panteia kwalitatief onderzoek gedaan naar het aanbod van bibliotheken rond taalvaardigheden en digitale vaardigheden.

Download het rapport 'Taalcafés en cursussen digitale vaardigheden: een kwalitatief onderzoek naar ervaringen en opbrengsten'

Achtergrond en opzet van het onderzoek

In het onderzoek is specifiek ingezoomd op:

* Taalcafés
* Cursussen Klik & Tik

Via interviews en groepsgesprekken met coördinatoren, stakeholders, deelnemers en vrijwilligers is de variatie van het aanbod in beeld gebracht. Ook de ervaringen en opbrengsten van de verschillende initiatieven worden belicht.  

Voor het onderdeel Taalcafés, zijn de volgende bibliotheken / vestigingen in Zuid-Holland bezocht:

  • Bibliotheek Rotterdam, vestiging Blaak en vestiging Feijenoord
  • Bibliotheek Katwijk, vestiging hoofdbibliotheek aan de Schelpendam
  • Bibliotheek Maassluis Midden-Delfland, vestiging Maassluis
  • Bibliotheek Oostland, vestiging Berkel en Rodenrijs en vestiging Pijnacker
  • BplusC Leiden, vestiging Nieuwstraat 

Uitkomsten

Taalcafés zijn cruciaal in het lokale taalaanbod voor het bieden van structurele en laagdrempelige (extra) oefenmogelijkheden voor Nederlandse spreekvaardigheid. Deelnemers:

  • vergroten hun zelfvertrouwen en durf;
  • verbeteren hun Nederlandse taalvaardigheden en gebruiken dit in de praktijk;
  • ontmoeten ‘echte’ Nederlanders.

In Klik & Tik cursussen:

  • krijgen deelnemers meer durf;
  • leren zij basale computervaardigheden die zij ook daadwerkelijk (gaan) gebruiken.

Er is veel diversiteit in de invulling van Taalcafés. Bij de Klik & Tik cursussen is de variatie minder groot.

Vrijwilligers en stakeholders hechten groot belang aan het bestaan van Taalcafés en cursussen Klik & Tik. Vrijwilligers zijn positief over het kunnen helpen van deelnemers, de sfeer en de waardering van deelnemers. Stakeholders zijn vooral enthousiast vanwege het laagdrempelige en structurele aanbod en de oefenmogelijkheden en verwijzen er graag naar door.

Gebruik onderzoek voor bibliotheken

De uitkomsten van het rapport geven inzicht in de effecten van Taalcafés en cursussen Klik & Tik, hoe de dienstverlening optimaal te organiseren en in te richten. Het geeft handvatten en tips hoe een dergelijk onderzoek in de eigen bibliotheek opgepakt kan worden (methodiek, samenwerking en uitkomsten). En tenslotte, het geeft de bibliotheken bewijsvoering om de positie te versterken richting de gemeenten en zo de maatschappelijke toegevoegde waarde en opbrengst aan te tonen.

Rapport en informatie

Naast het rapport zijn er twee inspirerende factsheets ontwikkeld die input geeft voor gesprekken met partners en stakeholders:  

Meer informatie

KB: Maaike Toonen, maaike.toonen@kb.nl

Probiblio: Jolijn Faber, jfaber@probiblio.nl, Marktkennis

Meer nieuws