Taalnetwerk leidt tot betere aanpak laaggeletterdheid

Taalnetwerk leidt tot betere aanpak laaggeletterdheid

In het kader van het programma Taalnetwerk Zuid-Holland 2017-2020 besteedden Zuid-Hollandse bibliotheken de afgelopen vier jaar extra aandacht aan de aanpak van laaggeletterdheid en basisvaardigheden. Inmiddels is het domein basisvaardigheden volwassen geworden en hebben bibliotheken een sleutelrol in de lokale en regionale infrastructuur bij de aanpak van laaggeletterdheid. In een afsluitende publicatie delen we hoe het programma te werk ging, waarom de samenwerking zo belangrijk is en de landelijke reikwijdte van het programma.

Bekijk de publicatie >>

In 2017 zetten bibliotheekdirecteuren de ambitie neer dat in twee jaar (2017 en 2018) alle bibliotheken in Zuid-Holland een structurele positie zouden hebben in een duurzaam lokaal/regionaal netwerk van instanties, waarin de bibliotheken zich richten op ondersteuning van de taal en digitale ontwikkeling bij volwassenen. Aan het eind van de uiteindelijke looptijd van 4 jaar waarderen de Zuid-Hollandse directeuren en specialisten basisvaardigheid het programma met een dikke 7. De activiteiten van de afgelopen jaren hebben een sterk netwerk opgeleverd waarin de bibliotheken ook in de komende jaren graag van elkaar wil blijven leren, met elkaar wil delen en optrekken voor een nog betere aanpak van laaggeletterdheid en basisvaardigheden.

“Het is geen verrassing dat alle bibliotheken zich inzetten voor ontwikkeling van de basisvaardigheden in hun werkgebieden. [...] Het is wel bijzonder dat in een relatief korte periode de effecten al zichtbaar zijn van het opereren in een netwerk. Het blijkt dat alleen al het onderling informeren over ontwikkelingen en ervaringen over de verschillende programma-invullingen en de betrokken partners leidt tot aantoonbaar betere resultaten.” - Theo Kemperman, directeur Bibliotheek Rotterdam en programma-eigenaar namens BOZH

Meer informatie

Neem voor vragen over het Taalnetwerk contact op met Adviseur Basisvaardigheden Ellie van der Meer.

 

“Bijzonder is dat in een relatief korte periode de effecten al zichtbaar zijn van het opereren in een netwerk. Alleen al het onderling informeren over ontwikkelingen en ervaringen over de verschillende programma-invullingen en de betrokken partners leidt tot aantoonbaar betere resultaten.” - Theo Kemperman, directeur Bibliotheek Rotterdam en programma-eigenaar namens BOZH

 

Meer nieuws