Terugblik Digitale Projectendag 2020

Terugblik Digitale Projectendag 2020

Op donderdag 25 juni organiseerde Probiblio, van 13:00-15:00 uur, samen met 10 bibliotheken uit Noord- en Zuid-Holland de eerste Digitale Projectendag. Het programma bestond uit een gezamenlijke kick-off en afronding via GoToWebinar - ondersteund door de Koninklijke Bibliotheek – en 8 deelsessies - via MS Teams - waarin bibliotheken hun good practices deelden. Ook is er voor deze dag een Digitale Projectenmarkt ingericht, met 8 videopresentaties over lopende projecten en een optreden van gastspreker Patrick Kenis.

In het totaal telden we 140 deelnemers. Zij waardeerden de dag met een 7,3. De meeste deelnemers gaven een 7 of een 8, een enkeling een 6 of een 9. Een kleine meerderheid van de deelnemers geeft de voorkeur aan een Projectendag op locatie, met als belangrijkste reden dat er dan meer ruimte is voor ontmoeting en interactie.

Kick-off

Directeur Frans Bergfeld en netwerkadviseur Dick van Tol openden de Projectendag en heetten alle deelnemers van harte welkom. Dick gaf vervolgens een korte inleiding op de deelsessies. De video van de kick-off kun je hier bekijken (tot 7:07).

De deelsessies

Level UP!
Het project Level Up! komt voort uit een mooie samenwerking tussen AZ en Bibliotheek Kennemerwaard.  Kinderen leren via Level Up! veilig en bewust omgaan met gamen. E-sporter Aristote Ndunu speelt de hoofdrol in de bijbehorende filmpjes en hij weet het stigma rond gamen goed te relativeren: ‘Alles met TE ervoor is niet goed, behalve tevreden.’ Het gaat om het voeren van een open gesprek zonder vooroordelen. Alle informatie is te vinden op de website van bewustgamen. Op YouTube vind je een introductie en het eerste level

Bekijk deze presentatie >>

Bibliotheek Kennemerwaard staat open voor bibliotheken die meer willen weten over het programma. Er kan contact opgenomen worden met Emma Eigenraam (e.eigenraam@bibliotheekkennemerwaard.nl) en Miranda Goudsblom (m.goudsblom@bibliotheekkennemerwaard.nl).

Huis van Eemnes

Op zaterdag 25 januari werd onder grote belangstelling het Huis van Eemnes geopend. Het is een multifunctionele accommodatie (mfa) die wordt gevormd door Stichting Eemnes en Bibliotheek Gooi en meer. Bijzonder is dat de samenwerkende partijen al ruim van tevoren gezamenlijk de programmering voor 2020 hebben bepaald en uitgegeven in een brochure. Tijdens deze deelsessie interviewde adviseur René Kronenberg (Probiblio) Marian Buvelot (Directeur bibliotheek Gooi en meer) en Heidi Dijkstra (Programmacoördinator). Ruim 20 deelnemers luisterden mee en stelden vragen.

Lees ook het interview met Marian Buvelot en Heidi Dijkstra: 'Het Huis van Eemnes is een heel fijne plek om te zijn.'

Bekijk deze presentatie >>

Samen met de jeugd
Samen met een groep ambassadeurs van jeugdleden heeft DOK de jeugdafdeling op een vernieuwende manier ingericht. Het betekent een heel andere manier van denken en doen wat betreft de collectie, de aanduidingen en de plaatsing. Kern van de presentatie: door kinderen de vrije hand te geven en samen met hen na te denken, is de collectie in DOK Delft heel anders ingericht en kunnen kinderen veel beter hun weg vinden (in tegenstelling tot hun ouders, die het juist verwarrend vinden). De oude indeling A, B, C en J is helemaal losgelaten: een themaroute met meer dan 50 onderwerpen nodigt uit tot zoeken en ontdekken, daarbij aansluitend op de beleving en interesses per leeftijdsfase. Het resultaat: significant meer uitleningen (de informatieve collectie zelfs wel 20%) en kinderen voelen zich echt eigenaar van de bibliotheek(collectie). Het vergt visie, keuzes, opleiding en organisatorische aanpassingen, maar het is voor elke bibliotheek haalbaar.

Bekijk deze presentatie >>

Haal de bieb in huis
De Bibliotheek AanZet heeft de online dienstverlening de status van een volwaardige vestiging gegeven: de virtuele vestiging. Deze is 24/7 open en fungeert als centraal station. Leden hebben ieder moment toegang tot een brede collectie e-books en luisterboeken. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van een kennisbank en is er een ruime verzameling van online cursussen, digitale kranten, handige websites, voorleesfilmpjes en meer. Het motto: ‘Al onze inwoners starten hun persoonlijke ontwikkeling bij de bibliotheek.’ Het is een groot succes, in mei 2020 waren er bijna 50% meer bezoekers dan in mei 2019.

In twee sessies hebben 40 deelnemers een wake-up call gekregen om mee te innoveren met de huidige trends, voordat het te laat is! In beide sessies was er veel interactie en interesse. Bijvoorbeeld wat de meerwaarde van de site is, hoe aan te sluiten en de rol van de KB hierin.

Bekijk deze presentatie >>

Interactieve online lezingen
KopGroep Bibliotheken organiseerde begin mei haar eerste interactieve lezing via Zoom. Een gratis lezing als cadeautje aan de leden. De spreker beschikte over een professioneel account. Er hebben maar liefst 64 mensen deelgenomen (ook niet-leden). Tijdens haar presentatie ging Anita Ruder in op vragen als: Hoe pak je zoiets aan? Kun je ook entreegeld vragen? Hoe zit het met de beveiliging? Welke andere mogelijkheden zijn er?

Bekijk deze presentatie >>

Online onderwijs en thuisopdrachten
Muriel Steegstra en Brenda Versluis van Bibliotheek aan den IJssel vertelden tijdens hun presentatie over hun initiatief om tijdens de lock-down via dBos thuisopdrachten voor kinderen te verspreiden. Ze vroegen onder andere aan schrijvers om een opdracht te verzinnen bij hun eigen boek(en) en hiervan een filmpje te maken. De actie is positief ontvangen, zowel bij samenwerkingspartners als scholen. Er werden al ideeën besproken om ook ná de zomervakantie corona-proof jonge lezers te bereiken! 

Bekijk deze presentatie >>

OBA NEXT

‘De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat digitale innovatie snel kan gaan wanneer het urgent is,’ zegt Maarten Lammers (Sectormanager Ontwikkeling OBA). Kernvraag tijdens zijn presentatie: Wat moet je leren in een digitale samenleving? En vervolgens: Waar leer je dat?

De plannen voor OBA Next – een kennisgebouw in een kenniskwartier - combineren drie grote ambities: een openbare bibliotheek van de toekomst, een cultureel hart voor de Zuidas en een plek voor innovatie en digitale weerbaarheid voor álle Amsterdammers. Met Next zoekt de OBA de verbinding tussen digitaal en fysiek, om digitale inclusie voor alle Amsterdammers te bevorderen.

Bekijk deze presentatie >>

Effectief samenwerken met het mbo
De bibliotheken Haarlemmermeer, IJmond Noord en Zuid-Kennemerland werken in hun werkgebied samen met de mbo-vestigingen van het Nova College. Probiblio heeft hierbij een verbindende rol. De samenwerking is uniek, omdat bibliotheken hiermee gemeente overstijgend werken en omdat het voor veel bibliotheken een nieuwe doelgroep is. Dit project is een voorbeeld op het gebied van samenwerken: niet allemaal het wiel opnieuw uitvinden, succesvolle aanpak richting het mbo en een voorbeeld voor andere bibliotheken. Tijdens de presentatie gingen de projectleiders in op de achterliggende visie, de collectie, activiteiten, PR, randvoorwaarden en het bereik. Quote van de dag: ‘Het gaat niet zozeer op meetbare resultaten, het gaat om merkbare resultaten.’

Bekijk deze presentatie >>

Afsluiting

Tijdens de afsluiting (video vanaf 7:10) gaf Frans Bergfeld een korte impressie van de twee sessies die hij heeft bijgewoond. Dick van Tol interviewde vervolgens Jet Govers en René Kronenberg, beiden adviseurs van Probiblio, over hun ervaringen met een eerste Digitale Projectendag.

Tenslotte blikte Frans Bergfeld alvast vooruit. Via het evaluatieformulier dat de deelnemers hebben ontvangen, konden zij hun belangstelling voor de verschillende good practices kenbaar maken. Wordt vervolgd!

Digitale Projectenmarkt

Op de Digitale Projectenmarkt ‘loop’ je langs de kramen en ontdek wat de adviseurs van Probiblio in de aanbieding hebben. Zij vertellen je over projecten die samen met bibliotheken in het netwerk worden uitgevoerd. Wil je meer weten, de contactgegevens van de adviseurs vind je in elke marktkraam.

Ga naar de Projectenmarkt >>

Meer weten?

Wil je meer weten over de Projectendag? Neem contact op met projectleider netwerkcommunicatie Michelle Rijbroek-Hoeke, via MRijbroek@probiblio.nl

We kijken alvast vooruit: Bibliotheekplaza 2020

Kennis delen en ervaringen uitwisselen maakt dat wij ons als mensen en bibliotheken kunnen blijven ontwikkelen. Op deze Digitale Projectendag kwamen we online samen en juist dat samen maakt ons sterker. Praat je met ons verder over samenwerken op Bibliotheekplaza, op 27 oktober? Aldith Hunkar vertelt je alvast graag iets over hoe je je tijdens Bibliotheekplaza 2020 kunt verdiepen in de kracht van samen:

Meer nieuws